Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 5.10.2011

04.10.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 5.10.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Dax ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

 

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n 6.10.2010 päivättyä warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea PankkiSuomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeDax ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Rajavertailuhinta

 

 

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväEUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

 

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeEUREX
Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 750 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

 

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

 

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

 

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

 

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

 

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchangesekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta, www.deutsche-boerse.com jawww.stoxx.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

 

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavatturbowarrantit:

Taulukko 1

Turbo-
warrantin-
kaupankäynti-
tunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
ValuuttaLisätietoa-
yhtiöstä
TESX1K2000NDSFI4000030317Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1W2250NDSFI4000030234Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1W2350NDSFI4000030242Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TDAX1K4900NDSFI4000030259DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1K5000NDSFI4000030267DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1K5100NDSFI4000030275DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1W5700NDS1FI4000030283DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1W5800NDSFI4000030291DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX1W5900NDSFI4000030309DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com

 

 

Taulukko 2

Turbo-
warrantin-
kaupan-
käyntitunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warr-
antin-
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvit-
ys-
päivä
TESX1K2000NDS20002000C   1/150500 0005.10.201118.11.
2011
25.11.
2011
TESX1W2250NDS22502250P   1/150500 0005.10.201118.11.
2011
25.11.
2011
TESX1W2350NDS23502350P   1/150500 0005.10.201118.11.
2011
25.11.
2011
TDAX1K4900NDS49004925C   1/300750 0005.10.201118.11.
2011
25.11.
2011
TDAX1K5000NDS50005025C   1/300750 0005.10.201118.11.
2011
25.11.
2011
TDAX1K5100NDS51005125C   1/300750 0005.10.201118.11.
2011
25.11.
2011
TDAX1W5700NDS157005675P   1/300750 0005.10.201118.11.
2011
25.11.
2011
TDAX1W5800NDS58005775P   1/300750 0005.10.201118.11.
2011
25.11.
2011
TDAX1W5900NDS59005875P   1/300750 0005.10.201118.11.
2011
25.11.
2011

 

 

 

Helsingissä 4.10.2011

 

NORDEA BANK AB (publ)

 

 

Juha Mikkilä

 

Lisätietoja: Juha Mikkilä p. +3589369 50112