Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 17 uutta turbowarranttisarjaa 20.10.2011

19.10.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 17 uutta turbowarranttisarjaa 20.10.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outotec Oyj (OTE1V) ja Sampo Oyj (SAMAS) osakkeet sekä Dax ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n 6.10.2011 päivättyä warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea PankkiSuomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outotec Oyj (OTE1V) ja Sampo Oyj (SAMAS) osakkeet sekä Dax ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, 
Käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, 
Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan
määräytymispäivä
Jos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä /
viimeinen
kaupankäyntipäivä
Aikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeEUREX
Vertailuhinnan
määräytyminen
Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien
kokonaismäärä
500 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot
turbowarrantin
kohteesta ja
kohdeyhtiöstä
Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta, www.nokianrenkaat.com,www.outotec.comwww.sampo.fiwww.stoxx.com jawww.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Turbowarrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
Valu-
utta
Lisätietoa
yhtiöstä
TDAX1L5200NDSFI4000030531DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1L5300NDSFI4000030549DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1L5400NDSFI4000030556DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1L5500NDSFI4000030564DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1L5600NDSFI4000030572DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1X6000NDSFI4000030580DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1X6100NDSFI4000030598DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1X6250NDSFI4000030606DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1X6400NDSFI4000030614DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX1X6600NDSFI4000030622DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TESX1L2100NDSFI4000030630Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1X2450NDSFI4000030648Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX1X2600NDSFI4000030655Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TNRE1L  18NDS1FI4000030663Nokian Renkaat OyjFI0009005318EURwww.nokianrenkaat.fi
TOTE1L  24NDSFI4000030671Outotec OyjFI0009014575EURwww.outotec.com
TSAM1L  18NDSFI4000030689Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM1X 235NDSFI4000030697Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käyntitunnus
Lun-
astus-
hinta
Raja-
taso
Ty-
yppi
KerroinTurbo-
warrantin
lukumäärä
Liikke-
eseen-
laskupäivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
TDAX1L5200NDS52005225C1/3001 000 00020.10.
2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TDAX1L5300NDS53005325C1/3001 000 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TDAX1L5400NDS54005425C1/3001 000 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TDAX1L5500NDS55005525C1/3001 000 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TDAX1L5600NDS56005625C1/3001 000 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TDAX1X6000NDS60005975P1/3001 000 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TDAX1X6100NDS61006075P1/3001 000 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TDAX1X6250NDS62506225P1/3001 000 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TDAX1X6400NDS64006375P1/3001 000 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TDAX1X6600NDS66006575P1/3001 000 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TESX1L2100NDS21002100C1/150750 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TESX1X2450NDS24502450P1/150750 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TESX1X2600NDS26002600P1/150750 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TNRE1L  18NDS11820C1/5500 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TOTE1L  24NDS2426C1/5500 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TSAM1L  18NDS1818C1500 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011
TSAM1X 235NDS2423P1500 00020.10
.2011
16.12
.2011
23.12
.2011

Helsingissä 19.10.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.