Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 2.11.2011

01.11.11 12:51 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 9uutta turbowarranttisarjaa 2.11.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksia ovat Fortum Oyj (FUM1V), NokiaOyj (NOK1V), Metso Oyj (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outotec Oyj (OTE1V) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakesekä Dax indeksi.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n 6.10.2011 päivättyä warranttiohjelmaa. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea PankkiSuomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Nokia Oyj (NOK1V), Metso Oyj (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Outotec Oyj (OTE1V) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakesekä Dax indeksi
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchangesekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta, www.fortum.com,www.nokia.comwww.metso.comwww.nokianrenkaat.com,www.outotec.comwww.wartsila.comwww.stoxx.comjawww.deutsche-boerse.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

           

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan
käyntitunnus
Turbo-
warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
Valuu-
tta
Lisätietoa
yhtiöstä
TDAX2A6000NDSFI4000031844DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX2M7000NDSFI4000031851DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TNOK2B 44NDSFI4000031869Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TFUM2 165NDSFI4000031877Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TMEO2B 23NDSFI4000031885Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TNRE2B 23NDSFI4000031893Nokian Renkaat OyjFI0009005318EURwww.nokianrenkaat.fi
TOTE2B 285NDSFI4000031901Outotec OyjFI0009014575EURwww.outotec.com
TOTE2N 415NDSFI4000031919Outotec OyjFI0009014575EURwww.outotec.com
TWRT2B 185NDSFI4000031927Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warrantin-
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TDAX2A6000NDS60006025C1/3001 000 0002.11.201120.1.201227.1.2012
TDAX2M7000NDS70006975P1/3001 000 0002.11.201120.1.201227.1.2012
TNOK2B 44NDS4,404,70C11 500 0002.11.201117.2.201224.2.2012
TFUM2B 165NDS16,5016,90C1500 0002.11.201117.2.201224.2.2012
TMEO2B 23NDS23,0024,50C1/5500 0002.11.201117.2.201224.2.2012
TNRE2B 23NDS23,0024,50C1/5500 0002.11.201117.2.201224.2.2012
TOTE2B 285NDS28,5030,00C1/5500 0002.11.201117.2.201224.2.2012
TOTE2N 415NDS41,5040,00P1/5500 0002.11.201117.2.201224.2.2012
TWRT2B 185NDS18,5020,00C1/5500 0002.11.201117.2.201224.2.2012

Helsingissä 1.11.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                                
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.