Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 9 uutta warranttisarjaa 2.11.2011

01.11.11 12:51 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 9 uutta warranttisarjaa2.11.2011. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj (FUM1V), Nokia Oyj (NOK1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeetsekä OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantitliikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Nokia Oyj (NOK1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeetsekä OMXH25 ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

 

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Indeksi:
Erääntymispäivänä / viimeisenä kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien osakkeiden volyymipainotettuihin keskihintoihin klo 9:40 – 18:30.

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

 

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

OMXH25 Ideksi:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä1 500 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijanwww.fortum.comwww.nokia.com,www.sampo.fiwww.storaenso.comwww.upm-kymmene.com,www.omxnordicexchange.com,  www.stoxx.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavatwarrantit

Taulukko 1

Warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Warrantin 
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
Valuut-
ta
Lisätietoa-
yhtiöstä
ESX2M2250NDSFI4000030879Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX2A2550NDSFI4000030887Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX2O2150NDSFI4000030895Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX2C2650NDSFI4000030903Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
H252M1900NDSFI4000030911OMXH25FI0008900212EUR

www.omxnordic
exchange.com

H252A2200NDSFI4000030929OMXH25FI0008900212EURwww.omxnordic
exchange.com
H252O1800NDSFI4000030937OMXH25FI0008900212EUR

www.omxnordic
exchange.com

H252O2000NDSFI4000030945OMXH25FI0008900212EUR

www.omxnordic
exchange.com

H252C2300NDSFI4000030952OMXH25FI0008900212EUR

www.omxnordic
exchange.com

H252C2500NDSFI4000030960OMXH25FI0008900212EUR

www.omxnordic
exchange.com

NOK1X  46NDSFI4000030978Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1X   5NDSFI4000030986Nokia OyjFI0009000681EUR

www.nokia.com

NOK1L   5NDSFI4000030994Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK1L  54NDSFI4000031000Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2M  48NDSFI4000031018Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2A  52NDSFI4000031752Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2C  56NDSFI4000031760Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
FUM2N  16NDSFI4000031778Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM2B  19NDSFI4000031786Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
SAM2B 225NDSFI4000031794Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
STE2N   4NDSFI4000031802Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE2B   5NDSFI4000031810Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
UPM2N  75NDSFI4000031828UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
UPM2B  95NDSFI4000031836UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com

Taulukko 2

Warrantin 
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunastus-
hinta
Tyyp-
pi
KerroinWarrant-
tien-
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-
päivä
ESX2M2250NDS2 250P1/1001 500 0002.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
ESX2A2550NDS2 550C1/1001 500 0002.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
ESX2O2150NDS2 150P1/1001 500 0002.11.
2011
16.3.
2012
23.3.
2012
ESX2C2650NDS2 650C1/1001 500 0002.11.
2011
16.3.
2012
23.3.
2012
H252M1900NDS1 900P1/1001 500 0002.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
H252A2200NDS2 200C1/1001 500 0002.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
H252O1800NDS1 800P1/1001 500 0002.11.
2011
16.3.
2012
23.3.
2012
H252O2000NDS2 000P1/1001 500 0002.11.
2011
16.3.
2012
23.3.
2012
H252C2300NDS2 300C1/1001 500 0002.11.
2011
16.3.
2012
23.3.
2012
H252C2500NDS2 500C1/1001 500 0002.11.
2011
16.3.
2012
23.3.
2012
NOK1X  46NDS4,60P1/27 000 0002.11.
2011
16.12.
2011
23.12.
2011
NOK1X   5NDS5,00P1/515 000 0002.11.
2011
16.12.
2011
23.12.
2011
NOK1L   5NDS5,00C1/515 000 0002.11.
2011
16.12.
2011
23.12.
2011
NOK1L  54NDS5,40C1/27 000 0002.11.
2011
16.12.
2011
23.12.
2011
NOK2M  48NDS4,80P1/515 000 0002.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
NOK2A  52NDS5,20C1/515 000 0002.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
NOK2C  56NDS5,60C1/515 000 0002.11.
2011
16.3.
2012
23.3.
2012
FUM2N  16NDS16,00P1/53 000 0002.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012
FUM2B  19NDS19,00C1/53 000 0002.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012
SAM2B 225NDS22,50C1/53 000 0002.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012
STE2N   4NDS4,00P1/53 000 0002.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012
STE2B   5NDS5,00C1/53 000 0002.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012
UPM2N  75NDS7,50P1/53 000 0002.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012
UPM2B  95NDS9,50C1/53 000 0002.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012

Helsingissä 1.11.2011
NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä      

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.