Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 26 uutta warranttisarjaa 16.11.2011

15.11.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 26 uutta warranttisarjaa 16.11.2011. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj (FUM1V), Nokia Oyj (NOK1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeetsekäDAXja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantitliikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviinwarranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Nokia Oyj (NOK1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeetsekäDAXja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikanjatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijanwww.fortum.com, www.nokia.com, www.rautaruukki.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.deutsche-boerse.com, www.stoxx.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavatwarrantit

Taulukko 1

Warrantin-
kaupan-
käynti-
tunnus
Warrantin
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
Valuu-
tta
Lisätietoa
yhtiöstä
DAX1X5500NDSFI4000031984DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
DAX1L6000NDSFI4000031992DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

DAX1L6350NDSFI4000032008DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

DAX2M5300NDSFI4000032016DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

DAX2M5650NDSFI4000032024DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

DAX2A6100NDSFI4000032032DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

DAX2A6500NDSFI4000032040DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

ESX1X1950NDSFI4000032057Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX2M1850NDSFI4000032065Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EUR

www.stoxx.com

ESX2O1700NDSFI4000032073Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EUR

www.stoxx.com

ESX2L2600NDSFI4000032081Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EUR

www.stoxx.com

ESX3L3000NDSFI4000032099Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EUR

www.stoxx.com

NOK2M 44NDSFI4000032107Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2A 5NDSFI4000032115Nokia OyjFI0009000681EUR

www.nokia.com

NOK2O 42NDSFI4000032123Nokia OyjFI0009000681EUR

www.nokia.com

NOK2C 5NDSFI4000032131Nokia OyjFI0009000681EUR

www.nokia.com

NOK2F 56NDSFI4000032149Nokia OyjFI0009000681EUR

www.nokia.com

NOK4L 64NDSFI4000032156Nokia OyjFI0009000681EUR

www.nokia.com

FUM2A 185NDSFI4000032164Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM2B 20NDSFI4000032172Fortum OyjFI0009007132EUR

www.fortum.com

RTR1X 7NDSFI4000032180Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rautaruukki.fi
RTR1L 7NDSFI4000032198Rautaruukki OyjFI0009003552EUR

www.rautaruukki.fi

STE2N 44NDSFI4000032206Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE2B 48NDSFI4000032214Stora Enso OyjFI0009005961EUR

www.storaenso.com

UPM1X 8NDSFI4000032222UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-
kymmene.com
UPM1L 9NDSFI4000032230UPM-Kymmene OyjFI0009005987EUR

www.upm-
kymmene.com

Taulukko 2

Warrantin-
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Warranttien-
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
DAX1X5500NDS5 500P1/3003 000 00016.11.201116.12.201123.12.2011
DAX1L6000NDS6 000C1/3003 000 00016.11.201116.12.201123.12.2011
DAX1L6350NDS6 350C1/3003 000 00016.11.201116.12.201123.12.2011
DAX2M5300NDS5 300P1/3003 000 00016.11.201120.1.201227.1.2012
DAX2M5650NDS5 650P1/3003 000 00016.11.201120.1.201227.1.2012
DAX2A6100NDS6 100C1/3003 000 00016.11.201120.1.201227.1.2012
DAX2A6500NDS6 500C1/3003 000 00016.11.201120.1.201227.1.2012
ESX1X1950NDS1 950P1/1003 000 00016.11.201116.12.201123.12.2011
ESX2M1850NDS1 850P1/1003 000 00016.11.201120.1.201227.1.2012
ESX2O1700NDS1 700P1/1003 000 00016.11.201116.3.201223.3.2012
ESX2L2600NDS2 600C1/10010 000 00016.11.201121.12.20124.1.2013
ESX3L3000NDS3 000C1/10010 000 00016.11.201120.12.20132.1.2014
NOK2M 44NDS4,40P1/25 000 00016.11.201120.1.201227.1.2012
NOK2A 5NDS5,00C1/515 000 00016.11.201120.1.201227.1.2012
NOK2O 42NDS4,20P1/515 000 00016.11.201116.3.201223.3.2012
NOK2C 5NDS5,00C1/515 000 00016.11.201116.3.201223.3.2012
NOK2F 56NDS5,60C1/515 000 00016.11.201115.6.201225.6.2012
NOK4L 64NDS6,40C1/515 000 00016.11.201119.12.20142.1.2015
FUM2A 185NDS18,50C1/55 000 00016.11.201120.1.201227.1.2012
FUM2B 20NDS20,00C1/55 000 00016.11.201117.2.201224.2.2012
RTR1X 7NDS7,00P1/53 000 00016.11.201116.12.201123.12.2011
RTR1L 7NDS7,00C1/53 000 00016.11.201116.12.201123.12.2011
STE2N 44NDS4,40P1/55 000 00016.11.201117.2.201224.2.2012
STE2B 48NDS4,80C1/55 000 00016.11.201117.2.201224.2.2012
UPM1X 8NDS8,00P1/53 000 00016.11.201116.12.201123.12.2011
UPM1L 9NDS9,00C1/53 000 00016.11.201116.12.201123.12.2011

Helsingissä 15.11.2011
NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354