Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 7 uutta turbowarranttisarjaa 16.11.2011

15.11.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 7 uutta turbowarranttisarjaa 16.11.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksia ovat Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS) ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (TLV1V) osakesekä Dax ja Dow Jones Euro Stoxx 50indeksit.  Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n 6.10.2011 päivättyä warranttiohjelmaa. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea PankkiSuomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeOutokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS) ja Talvivaaran 
Kaivososakeyhtiö Oyj (TLV1V) osakesekä Dax ja Dow Jones Euro 
Stoxx 50indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa 
kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen 
lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden 
määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella 
määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, 
Käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, 
Käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.
 Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

 

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on 
saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on 
saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq OMX Helsinki Oy

 

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREX

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj 
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- 
ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen 
tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on 
voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan 
jatkuvassa kaupankäynnissä.

 

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 
2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. 
Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai 
vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta.
Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta 
jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin 
markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan 
että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia 
teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa 
asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on 
saatavissa Helsingin Pörssin 
kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchangesekä kohde-
etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta, 
www.outokumpu.comwww.rautaruukki.fi,www.talvivaara.comwww.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com.Tietoa kohde-
etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 
369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia 
päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä 
koskeviin tietoihin.

           

Liikkeeseenlaskettavatturbowarrantit:

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupan-
käynti-
tunnus
Turbo-
warrantin 
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
Valuu-
tta
Lisätietoa
yhtiöstä
TDAX2A5750NDSFI4000032248DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX2M6200NDSFI4000032255DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

TESX2A2200NDSFI4000032263Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX2M2500NDSFI4000032271Dow Jones
Euro Stoxx 50
EU0009658145EUR

www.stoxx.com

 

TOUT2B  45NDSFI4000032289Outo-
kumpu
Oyj
FI0009002422EURwww.outo-
kumpu.com
TRTR2B  62NDSFI4000032297Rauta-
ruukki
Oyj
FI0009003552EURwww.rauta-
ruukki.fi
TTLV2B   2NDSFI4000032305Talvi-
vaaran
Kaivoso-
sakeyhtiö
Oyj
FI0009014716EURwww.talvi-
vaara.com

Taulukko 2

Turbo-
warrantin-
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Raja-
taso
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Turbo-
warrantin-
luku-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
TDAX2A5750NDS57505775C1/3001 000 00016.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
TDAX2M6200NDS62006175P1/3001 000 00016.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
TESX2A2200NDS22002200C1/1501 000 00016.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
TESX2M2500NDS25002500P1/1501 000 00016.11.
2011
20.1.
2012
27.1.
2012
TOUT2B  45NDS4,504,75C1500 00016.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012
TRTR2B  62NDS6,206,60C1500 00016.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012
TTLV2B   2NDS2,002,20C1100 00016.11.
2011
17.2.
2012
24.2.
2012

Helsingissä 15.11.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                                
Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.