Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 17 uutta warranttisarjaa 29.11.2011

28.11.11 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 17 uutta warranttisarjaa 29.11.2011. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj (NOK1V) osake sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2010. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj (NOK1V) osake sekä DAX ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetustushinta) x Kerroin
Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:

 

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:

 

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä1 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.

 

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan www.nokia.comwww.deutsche-boerse.comwww.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

 

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

           

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin- 
kaupan-
käynti-
tunnus
Warrantin 
ISIN-
koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi
Valuu-
tta
Lisätietoa
yhtiöstä
DAX2M5150NDSFI4000032511DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
DAX2A5550NDSFI4000032529DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

DAX2N5000NDSFI4000032537DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

DAX2N5300NDSFI4000032545DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

DAX2B5400NDSFI4000032552DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

DAX2B5700NDSFI4000032560DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

DAX2O4800NDSFI4000032578DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

DAX2C6000NDSFI4000032586DAXDE0008469008EUR

www.deutsche-
boerse.com

 

ESX2A2100NDSFI4000032594Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX2N1900NDSFI4000032602Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
ESX2B2300NDSFI4000032610Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
NOK2N  35NDSFI4000032628Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2N  38NDSFI4000032636Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2N  42NDSFI4000032644Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2B   4NDSFI4000032651Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2B  44NDSFI4000032669Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2B  48NDSFI4000032677Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com

Taulukko 2

Warrantin- 
kaupan-
käynti-
tunnus
Lunas-
tus-
hinta
Tyy-
ppi
Kerr-
oin
Warranttien-
kokonais-
määrä
Liikkee-
seen-
lasku-
päivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvi-
tys-
päivä
DAX2M5150NDS5 150P1/3001 000 00029.11.201120.1.201227.1.2012
DAX2A5550NDS5 550C1/3001 000 00029.11.201120.1.201227.1.2012
DAX2N5000NDS5 000P1/3001 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
DAX2N5300NDS5 300P1/3001 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
DAX2B5400NDS5 400C1/3001 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
DAX2B5700NDS5 700C1/3001 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
DAX2O4800NDS4 800P1/3001 000 00029.11.201116.3.201223.3.2012
DAX2C6000NDS6 000C1/3001 000 00029.11.201116.3.201223.3.2012
ESX2A2100NDS2 100C1/1001 000 00029.11.201120.1.201227.1.2012
ESX2N1900NDS1 900P1/1001 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
ESX2B2300NDS2 300C1/1001 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
NOK2N  35NDS3,50P1/25 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
NOK2N  38NDS3,80P1/515 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
NOK2N  42NDS4,20P1/515 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
NOK2B   4NDS4,00C1/515 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
NOK2B  44NDS4,40C1/515 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012
NOK2B  48NDS4,80C1/25 000 00029.11.201117.2.201224.2.2012

Helsingissä 25.11.2011
NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.