Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 33 uutta turbowarranttisarjaa 14.12.2011

13.12.11 12:24 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 33 uutta turbowarranttisarjaa 14.12.2011. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V) Nokia Oyj (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV), UPM Kymmene Oyj (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakkeet sekä Dax ja Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V) Nokia Oyj (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV), UPM Kymmene Oyj (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj (WRT1V) osakkeet sekä Dax ja Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksit
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta. 

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.
LopetushintaVertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:
Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:
EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:
Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit:
Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:


10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.


Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:
http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta, www.nokia.com, www.fortum.com, www.metso.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com, www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbo-
warrantin
kaupankä-
yntitunnus
Turbo
warrantin ISIN-koodi
Kohde-
etuus
Kohde-
etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX2B5400NDSFI4000034822DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX2B5700NDSFI4000034830DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TDAX2N6100NDSFI4000034848DAXDE0008469008EURwww.deutsche-
boerse.com
TESX2B2100NDSFI4000034855Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TESX2N2450NDSFI4000034863Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
TNOK2C 27NDSFI4000034871Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK2C   3NDSFI4000034889Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK2O 48NDSFI4000034897Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TFUM2B 135NDSFI4000034905Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM2B 152NDSFI4000034913Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM2N 185NDSFI4000034921Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM2N 205NDSFI4000034939Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TMEO2B 21NDSFI4000034947Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TMEO2B 245NDSFI4000034954Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TMEO2N 325NDSFI4000034962Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TMEO2N 365NDSFI4000034970Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TNRE2B 155NDSFI4000034988Nokian Renkaat OyjFI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
TNRE2B 19NDSFI4000034996Nokian Renkaat OyjFI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
TNRE2N 30NDSFI4000035001Nokian Renkaat OyjFI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
TNRE2N 345NDSFI4000035019Nokian Renkaat OyjFI0009005318EURwww.nokian
renkaat.fi
TSAM2B 155NDSFI4000035068Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM2B 17NDSFI4000035076Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM2N 205NDSFI4000035084Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM2N 225NDSFI4000035092Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSTE2B 325NDSFI4000035100Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TSTE2N 55NDSFI4000035118Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
TUPM2B   6NDSFI4000035126UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TUPM2B 725NDSFI4000035134UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TUPM2N 95NDSFI4000035142UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TUPM2N 11NDSFI4000035159UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TWRT2B 20NDSFI4000035167Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com
TWRT2N 275NDSFI4000035175Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com
TWRT2N 315NDSFI4000035183Wärtsilä OyjFI0009003727EURwww.wartsila.com


Taulukko 2

Turbo-
warrantin
kaupan-käyntitunnus
Luna-
stus-hinta
Raja-
taso
Ty-
yppi
Ker-
roin
Turbo-
warrantin
lukumäärä
Liikkees-
eenlas-
kupäivä
Erään-
tymis-
päivä
Selvitys-päivä
TDAX2B5400NDS54005425C1/3001 000 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TDAX2B5700NDS57005725C1/3001 000 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TDAX2N6100NDS61006075P1/3001 000 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TESX2B2100NDS21002100C1/150500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TESX2N2450NDS24502450P1/150500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TNOK2C 27NDS2,703,00C11 500 00014.12.201116.3.201223.3.2012
TNOK2C   3NDS3,003,30C11 500 00014.12.201116.3.201223.3.2012
TNOK2O 48NDS4,804,50P11 500 00014.12.201116.3.201223.3.2012
TFUM2B 135NDS13,5013,90C1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TFUM2B 152NDS15,2015,60C1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TFUM2N 185NDS18,5018,10P1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TFUM2N 205NDS20,5020,10P1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TMEO2B 21NDS21,0022,50C1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TMEO2B 245NDS24,5026,00C1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TMEO2N 325NDS32,5031,00P1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TMEO2N 365NDS36,5035,00P1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TNRE2B 155NDS15,5017,00C1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TNRE2B 19NDS19,0020,50C1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TNRE2N 30NDS30,0028,50P1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TNRE2N 345NDS34,5033,00P1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TSAM2B 155NDS15,5015,90C1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TSAM2B 17NDS17,0017,40C1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TSAM2N 205NDS20,5020,10P1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TSAM2N 225NDS22,5022,10P1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TSTE2B 325NDS3,253,50C1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TSTE2N 55NDS5,505,25P1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TUPM2B   6NDS6,006,25C1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TUPM2B 725NDS7,257,50C1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TUPM2N 95NDS9,509,25P1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TUPM2N 11NDS11,0010,75P1500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TWRT2B 20NDS20,0021,50C1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TWRT2N 275NDS27,5026,00P1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012
TWRT2N 315NDS31,5030,00P1/5 500 00014.12.201117.2.201224.2.2012

Helsingissä 13.12.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                                                 

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.