Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 20.1.2012

19.01.12 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 20.1.2012. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nokia Oyj (NOK1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS) ja Stora Enso Oyj (STERV) osakkeet sekä Dax indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Nokia Oyj (NOK1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS) ja Stora Enso Oyj (STERV) osakkeet sekä Dax indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LopetushintaVertailuhinta Lopetushinnan määräytymispäivänä
Lopetushinnan määräytymispäiväJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä1 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan www.fortum.com, www.nokia.com, www.nesteoil.com, www.rautaruukki.com,www.storaenso.com, www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.


Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodiValuuttaLisätietoa yhtiöstä
FUM2D 17NDSFI4000036330Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
NES2O 75NDSFI4000036348Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.neste
oil.com
NES2C 95NDSFI4000036355Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.neste
oil.com
NOK2O 45NDSFI4000036363Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2C 48NDSFI4000036371Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
RTR2D   9NDSFI4000036389Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rauta
ruukki.fi
STE2P   5NDSFI4000036397Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.stora
enso.com
DAX2N6200NDSFI4000036405DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com

Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
Selvitys
-päivä
FUM2D 17NDS17,00C1/300300000020.1.201220.4.201227.4.2012
NES2O 75NDS7,50P1/300300000020.1.201216.3.201223.3.2012
NES2C 95NDS9,50C1/300300000020.1.201216.3.201223.3.2012
NOK2O 45NDS4,50P1/3001500000020.1.201216.3.201223.3.2012
NOK2C 48NDS4,80C1/3001500000020.1.201216.3.201223.3.2012
RTR2D   9NDS9,00C1/300100000020.1.201220.4.201227.4.2012
STE2P   5NDS5,00P1/300100000020.1.201220.4.201227.4.2012
DAX2N6200NDS6 200P1/100300000020.1.201217.2.201224.2.2012

C/P*: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 19.1.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                             

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.