Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 8.2.2012

07.02.12 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 8.2.2012. Turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Sampo Oyj (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä Dax indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Sampo Oyj (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä Dax indeksi
RajavertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin laskema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 taiOsto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Vertailuhinnan määräytyminenLopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.sampo.fi, www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.


Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX2D6500NDSFI4000036579DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX2D6650NDSFI4000036587DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX2P7050NDSFI4000036595DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX2P7200NDSFI4000036603DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TFUM2C 16NDSFI4000036611Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM2O 21NDSFI4000036629Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TMEO2C 285NDSFI4000036637Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TMEO2O 40NDSFI4000036645Metso OyjFI0009007835EURwww.metso.com
TSAM2D 18NDSFI4000036652Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM2P 23NDSFI4000036660Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TUPM2C   9NDSFI4000036678UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
TUPM2O 12NDSFI4000036686UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com

Taulukko 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
Ker
-roin
Turbo
war
-rantin luku
määrä
Liikkee
seen
lasku
päivä
Erääntymis
-päivä
Selvitys
-päivä
TDAX2D6500NDS65006500C1/30010000008.2.201220.4.201227.4.2012
TDAX2D6650NDS66506650C1/30010000008.2.201220.4.201227.4.2012
TDAX2P7050NDS70507050P1/30010000008.2.201220.4.201227.4.2012
TDAX2P7200NDS72007200P1/30010000008.2.201220.4.201227.4.2012
TFUM2C 16NDS16,0016,40C1500 0008.2.201230.3.201210.4.2012
TFUM2O 21NDS21,0020,60P1500 0008.2.201230.3.201210.4.2012
TMEO2C 285NDS28,5030,00C1/5500 0008.2.201230.3.201210.4.2012
TSAM2D 18NDS18,0018,40C1/5500 0008.2.201212.4.201219.4.2012
TSAM2P 23NDS23,0022,60P1500 0008.2.201212.4.201219.4.2012
TUPM2C   9NDS9,009,25C1500 0008.2.201230.3.201210.4.2012
TUPM2O 12NDS12,0011,75P1500 0008.2.201230.3.201210.4.2012

C/P*: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 7.2.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                                

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.