Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 19 uutta warranttisarjaa 8.2.2012

07.02.12 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 19 uutta warranttisarjaa 8.2.2012. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS) Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä Dax ja Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj (NES1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä Dax ja Euro Stoxx 50 indeksit
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin laskema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.fortum.com, www.nesteoil.com, www.rautaruukki.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.deutsche-boerse.com, www.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.


Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodiValuuttaLisätietoa yhtiöstä
DAX2O6600NDSFI4000036694DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
DAX2C7000NDSFI4000036702DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
DAX2C7150NDSFI4000036710DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
ESX2O2400NDSFI4000036728Dow Jones Euro Stoxx 50EU0009658145EURwww.stoxx.com
FUM2R 165NDSFI4000036736Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM2F 175NDSFI4000036744Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM2F 195NDSFI4000036751Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
NES2R   9NDSFI4000036769Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.neste
oil.com
NES2F 105NDSFI4000036777Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.neste
oil.com
RTR2R   8NDSFI4000036785Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rauta
ruukki.fi
RTR2F 10NDSFI4000036793Rautaruukki OyjFI0009003552EURwww.rauta
ruukki.fi
SAM2R 185NDSFI4000036801Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
SAM2F 215NDSFI4000036819Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
STE2R   5NDSFI4000036827Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.stora
enso.com
STE2F 58NDSFI4000036835Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.stora
enso.com
STE2F 62NDSFI4000036843Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.stora
enso.com
UPM2R   9NDSFI4000036850UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM2F 105NDSFI4000036868UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM2F 12NDSFI4000036876UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com

Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
Selvitys
-päivä
DAX2O6600NDS6 600P1/30030000008.2.201216.3.201223.3.2012
DAX2C7000NDS7 000C1/30030000008.2.201216.3.201223.3.2012
DAX2C7150NDS7 150C1/30030000008.2.201216.3.201223.3.2012
ESX2O2400NDS2 400P1/30030000008.2.201216.3.201223.3.2012
FUM2R 165NDS16,50P1/30030000008.2.201215.6.201225.6.2012
FUM2F 175NDS17,50C1/30030000008.2.201215.6.201225.6.2012
FUM2F 195NDS19,50C1/30030000008.2.201215.6.201225.6.2012
NES2R   9NDS9,00P1/10030000008.2.201215.6.201225.6.2012
NES2F 105NDS10,50C1/10030000008.2.201215.6.201225.6.2012
RTR2R   8NDS8,00P1/10030000008.2.201215.6.201225.6.2012
RTR2F 10NDS10,00C1/10030000008.2.201215.6.201225.6.2012
SAM2R 185NDS18,50P1/10030000008.2.201215.6.201225.6.2012
SAM2F 215NDS21,50C   1/5 30000008.2.201215.6.201225.6.2012
STE2R   5NDS5,00P   1/5 30000008.2.201215.6.201225.6.2012
STE2F 58NDS5,80C   1/5 30000008.2.201215.6.201225.6.2012
STE2F 62NDS6,20C   1/5 30000008.2.201215.6.201225.6.2012
UPM2R   9NDS9,00P   1/5 30000008.2.201215.6.201225.6.2012
UPM2F 105NDS10,50C   1/5 30000008.2.201215.6.201225.6.2012
UPM2F 12NDS12,00C   1/5 30000008.2.201215.6.201225.6.2012

C/P*: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 7.2.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                             

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.