Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta sertifikaattia 16.2.2012

15.02.12 13:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta sertifikaattia 16.2.2012. Sertifikaattien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Rautaruukki Oyj:n, Fortum Oyj:n, Metso Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n ja Sampo Oyj:n osakkeet. Sertifikaatit ovat osto sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti Bull (osto)
Sertifikaatin kohde-etuusNokia Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Rautaruukki Oyj:n, Fortum Oyj:n, Metso Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Sampo Oyj:n ja Nokia Oyj:n osakkeet.
VipukerroinVälillä 2 ja 3. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä. Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin lopullisissa ehdoissa määritelty kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan määrätä rajavertailuhinnan.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä1 000 000 – 10 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi OyjNordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:Neljä (4) prosenttia tai0,10 EUR, jos myyntinoteerausNoteeraukset ovat vähintään 1000 sertifikaatille. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.nokia.com,www.nokiantyres.com,www.rautaruukki.com,www.fortum.com,www.metso.com,www.upm-kymmene.com, jawww.sampo.fi.Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodiLisätiedot yhtiöstä
BULL NOKIA X2 NFFI4000036892NOKIA OYJFI0009000681nokia.com
BULL NRE X2 NFFI4000036934NOKIAN RENKAAT OYJFI0009005318nokiantyres.com
BULL RAUTARX2 NFFI4000036967RAUTARUUKKI OYJFI0009003552rautaruukki.com
BULL FORTUMX2 NFFI4000036991FORTUM OYJFI0009007132fortum.com
BULL METSO X2 NFFI4000037023METSO OYJFI0009007835metso.com
BULL UPM X2 NFFI4000037056UPM-KYMMENE OYJFI0009005987upm-kymmene.com
BULL SAMPO X2 NFFI4000037080SAMPO OYJFI0009003305sampo.fi
BULL NOKIA X3 NFFI4000036884NOKIA OYJFI0009000681nokia.com

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäynti- tunnusLiikkeeseenlasku- päiväLähtö- arvoKer- roinSertifi- kaattien- kokonaismääräHallin- nointi- palkkioRajataso
BULL NOKIA X2 NF16.2.20121 EUR2100000000,75 %50 %
BULL NRE X2 NF16.2.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL RAUTARX2 NF16.2.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL FORTUMX2 NF16.2.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL METSO X2 NF16.2.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL UPM X2 NF16.2.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL SAMPO X2 NF16.2.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL NOKIA X3 NF16.2.20121 EUR3100000000,75 %66,66 %

Helsingissä 15.2.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                                

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.