Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta warranttisarjaa 17.4.2012

16.04.12 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissaliikkeeseen 15 uutta warranttisarjaa 17.4.2012.Warranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj (FUM1V), Neste Oyj (NES1V),Nokia Oyj (NOK1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj (FUM1V), Neste Oyj (NES1V),Nokia Oyj (NOK1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso (STERV) ja UPM Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LopetushintaVirallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivultawww.fortum.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com,www.sampo.fi,www.storaenso.comjawww.upm-kymmene.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodiValuuttaLisätietoa yhtiöstä
NOK2E 28NDSFI4000040043Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2R 28NDSFI4000040050Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2F   3NDSFI4000040068Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2G 31NDSFI4000040076Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
NOK2L 32NDSFI4000040084Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
FUM3B 17NDSFI4000040092Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
FUM3B 21NDSFI4000040100Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
NES3B   9NDSFI4000040118Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
NES3B 12NDSFI4000040126Neste Oil OyjFI0009013296EURwww.nesteoil.com
SAM3B 20NDSFI4000040134Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
SAM3B 23NDSFI4000040142Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
UPM3B   9NDSFI4000040159UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
UPM3B 115NDSFI4000040167UPM-Kymmene OyjFI0009005987EURwww.upm-kymmene.com
STE3B   5NDSFI4000040175Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com
STE3B 65NDSFI4000040183Stora Enso OyjFI0009005961EURwww.storaenso.com

Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
Selvitys
-päivä
NOK2E 28NDS2,80C1/3001000000017.4.201218.5.201225.5.2012
NOK2R 28NDS2,80P1/3001000000017.4.201215.6.201225.6.2012
NOK2F   3NDS3,00C1/3001000000017.4.201215.6.201225.6.2012
NOK2G 31NDS3,10C1/3001000000017.4.201220.7.201227.7.2012
NOK2L 32NDS3,20C1/3001500000017.4.201221.12.20124.1.2013
FUM3B 17NDS17,00C1/300300000017.4.201215.2.201322.2.2013
FUM3B 21NDS21,00C1/300300000017.4.201215.2.201322.2.2013
NES3B   9NDS9,00C1/300300000017.4.201215.2.201322.2.2013
NES3B 12NDS12,00C1/100300000017.4.201215.2.201322.2.2013
SAM3B 20NDS20,00C1/5300000017.4.201215.2.201322.2.2013
SAM3B 23NDS23,00C1/5300000017.4.201215.2.201322.2.2013
UPM3B   9NDS9,00C1/5300000017.4.201215.2.201322.2.2013
UPM3B 115NDS11,50C1/5300000017.4.201215.2.201322.2.2013
STE3B   5NDS5,00C1/2300000017.4.201215.2.201322.2.2013
STE3B 65NDS6,50C1/5300000017.4.201215.2.201322.2.2013

C/P*: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 16.4.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 49354.