Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta BULL ja BEAR sertifikaattia 26.4.2012

25.04.12 14:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta BULL ja BEAR sertifikaattia 26.4.2012

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 12 uutta BULL ja BEAR sertifikaattia 26.4.2012. Sertifikaattien kohde-etuuksina ovat Kone Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Stora Enso Oyj:n osakkeet sekä Dax indeksi. Sertifikaatit ovat osto- ja myyntisertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (osto/myynti)
Sertifikaatin kohde-etuusKone Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Stora Enso Oyj:n osakkeet sekä Dax indeksi
VipukerroinVälillä -5 ja 5. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä.Ostosertifikaatti BULL:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen käteissuoritusta ei makseta.Myyntisertifikaatti BEAR:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin ostosertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja myyntisertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä1 000 000 – 10 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi OyjNordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:Neljä (4) prosenttia tai0,10 EUR, jos myyntinoteerausNoteeraukset ovat vähintään 1000 sertifikaatille. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://nasdaqomxnordic.com/sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.kone.com, www.wartsila.com, www.outokumpu.com, www.storaenso.com jawww.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodiLisätiedot yhtiöstä
BULL KONE X2 NFFI4000040191KONE ABPFI0009013403www.kone.com
BULL WRTSLAX2 NFFI4000040209WÄRTSILÄ ABPFI0009003727www.wartsila.com
BULL OUTOK X2 NFFI4000040217OUTOKUMPU ABPFI0009002422www.outokumpu.com
BULL STORA X2 NFFI4000040225STORAENSO ABPFI0009005961www.storaenso.com
BULL DAX X5 NFFI4000040233DAX INDEXDE0008469008www.deutsche-boerse.com
BEAR WRTSLA NFFI4000040241WÄRTSILÄ ABPFI0009003727www.wartsila.com
BEAR STORA NFFI4000040258STORAENSO ABPFI0009005961www.storaenso.com
BEAR KONE NFFI4000040266KONE ABPFI0009013403www.kone.com
BEAR WRTSLAX2 NFFI4000040274WÄRTSILÄ ABPFI0009003727www.wartsila.com
BEAR STORA X2 NFFI4000042270STORAENSO ABPFI0009005961www.storaenso.com
BEAR KONE X2 NFFI4000042288KONE ABPFI0009013403www.kone.com
BEAR DAX X5 NFFI4000042296DAX INDEXDE0008469008www.deutsche-boerse.com

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLiikkeeseenlasku-päiväLähtöarvoVipukerroinSertifikaattien kokonaismääräHallinnointi-palkkioRajataso
BULL KONE X2 NF26.4.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL WRTSLAX2 NF26.4.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL OUTOK X2 NF26.4.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL STORA X2 NF26.4.20123 EUR210000000,75 %50 %
BULL DAX X5 NF26.4.20123 EUR5100000001,00 %80 %
BEAR WRTSLA NF26.4.20123 EUR-110000000,50 %200 %
BEAR STORA NF26.4.20123 EUR-110000000,50 %200 %
BEAR KONE NF26.4.20123 EUR-110000000,50 %200 %
BEAR WRTSLAX2 NF26.4.20123 EUR-210000000,75 %150 %
BEAR STORA X2 NF26.4.20123 EUR-210000000,75 %150 %
BEAR KONE X2 NF26.4.20123 EUR-210000000,75 %150 %
BEAR DAX X5 NF26.4.20123 EUR-5100000001,00 %120 %

Helsingissä 25.4.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                                

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.