Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 25 uutta sertifikaattia 12.6.2012

11.06.12 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 25 uutta sertifikaattia 12.6.2012. Sertifikaattien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj:n, Konecranes Oyj:n, Kone Oyj:n, Metso Oyj:n, Neste Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Outotec Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Rautaruukki Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, UPM Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n osakkeet. Sertifikaatit ovat osto- ja myyntisertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (osto/myynti)
Sertifikaatin kohde-etuusFortum Oyj:n, Konecranes Oyj:n, Kone Oyj:n, Metso Oyj:n, Neste Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Outotec Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Rautaruukki Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, UPM Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n osakkeet
VipukerroinVälillä 1 ja 3. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä.Ostosertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.Myyntisertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin ostosertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja myyntisertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä1 000 000 – 2 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi OyjNordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:Neljä (4) prosenttia tai0,10 EUR, jos myyntinoteerausNoteeraukset ovat vähintään 1000 sertifikaatille. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://nasdaqomxnordic.com/sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta www.fortum.com, www.konecranes.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com www.outokumpu.com, www.ruukki.com, www.sampo.com, www.storaenso.com, www.upm.com jawww.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtöarvoVipu-kerroinSertifikaattien kokonaismääräHallinnointi-palkkioRajataso
BULL FORTUMX3 NF3 EUR320000000.75 %66.67 %
BULL KCR X3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL KONE X3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL METSO X3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL NESTE X3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL NRE X3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL OTE X3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL OUTOK X3 NF1 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL RAUTARX3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL SAMPO X3 NF3 EUR320000000.75 %66.67 %
BULL STORA X3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL UPM X3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BULL WRTSLAX3 NF3 EUR310000000.75 %66.67 %
BEAR FORTUMX3 NF3 EUR320000000.75 %133.33 %
BEAR KONE X3 NF3 EUR310000000.75 %133.33 %
BEAR METSO X3 NF3 EUR310000000.75 %133.33 %
BEAR NESTE NF3 EUR110000000.50 %200.00 %
BEAR NESTE X3 NF3 EUR310000000.75 %133.33 %
BEAR NRE X3 NF3 EUR310000000.75 %133.33 %
BEAR OTE NF3 EUR110000000.50 %200.00 %
BEAR OTE X3 NF3 EUR310000000.75 %133.33 %
BEAR SAMPO X3 NF3 EUR320000000.75 %133.33 %
BEAR STORA X3 NF3 EUR310000000.75 %133.33 %
BEAR UPM X3 NF3 EUR310000000.75 %133.33 %
BEAR WRTSLAX3 NF3 EUR310000000.75 %133.33 %

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuus             Kohde-etuuden ISIN-koodi
BULL FORTUMX3 NFFI4000042825Fortum OyjFI0009007132
BULL KCR X3 NFFI4000042841Konecranes OyjFI0009005870
BULL KONE X3 NFFI4000042858Kone OyjFI0009013403
BULL METSO X3 NFFI4000042874Metso OyjFI0009007835
BULL NESTE X3 NFFI4000042890Neste Oil OyjFI0009013296
BULL NRE X3 NFFI4000042924Nokian Renkaat OyjFI0009005318
BULL OTE X3 NFFI4000042940Outotec OyjFI0009014575
BULL OUTOK X3 NFFI4000042973Outokumpu OyjFI0009002422
BULL RAUTARX3 NFFI4000042981Rautaruukki OyjFI0009003552
BULL SAMPO X3 NFFI4000042999Sampo OyjFI0009003305
BULL STORA X3 NFFI4000043013Stora Enso OyjFI0009005961
BULL UPM X3 NFFI4000043039UPM-Kymmene OyjFI0009005987
BULL WRTSLAX3 NFFI4000043054Wärtsilä OyjFI0009003727
BEAR FORTUMX3 NFFI4000042833Fortum OyjFI0009007132
BEAR KONE X3 NFFI4000042866Kone OyjFI0009013403
BEAR METSO X3 NFFI4000042882Metso OyjFI0009007835
BEAR NESTE NFFI4000042908Neste Oil OyjFI0009013296
BEAR NESTE X3 NFFI4000042916Neste Oil OyjFI0009013296
BEAR NRE X3 NFFI4000042932Nokian Renkaat OyjFI0009005318
BEAR OTE NFFI4000042957Outotec OyjFI0009014575
BEAR OTE X3 NFFI4000042965Outotec OyjFI0009014575
BEAR SAMPO X3 NFFI4000043005Sampo OyjFI0009003305
BEAR STORA X3 NFFI4000043021Stora Enso OyjFI0009005961
BEAR UPM X3 NFFI4000043047UPM-Kymmene OyjFI0009005987
BEAR WRTSLAX3 NFFI4000043062Wärtsilä OyjFI0009003727

Helsingissä 11.6.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                                

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.