Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 11.7.2012

10.07.12 12:02 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 16 uutta turbowarranttisarjaa 11.7.2012. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V) tai Sampo Oyj:n (SAMAS) osakkeet tai Dax-indeksi.Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2011. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeon Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V) tai Sampo Oyj:n (SAMAS) osakkeet tai Dax-indeksi
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.
LopetushintaErääntymispäivänä: EUREXin laskema virallinen päätöskurssi.Ennenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOsto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeEUREX ja Nasdaq OMX Helsinki Oy osakkeiden osalta
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 3 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi OyjNordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.nokia.com, www.fortum.com, www.sampo.fijawww.deutsche-boerse.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
ValuuttaLisätietoa
yhtiöstä
TDAX2H6100NDSFI4000044599DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX2H6250NDSFI4000044607DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX2T6550NDSFI4000044615DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX2I6000NDS1FI4000044623DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX2I6150NDSFI4000044631DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TDAX2U6600NDS1FI4000044649DAXDE0008469008EURwww.deutsche-boerse.com
TNOK2L   1NDSFI4000044656Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TNOK2L 12NDSFI4000044664Nokia OyjFI0009000681EURwww.nokia.com
TFUM2L 13NDSFI4000044722Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM2L 14NDSFI4000044730Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM2X 165NDSFI4000044748Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TFUM2X 19NDSFI4000044755Fortum OyjFI0009007132EURwww.fortum.com
TSAM2L 16NDSFI4000044763Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM2L 18NDSFI4000044771Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM2X 22NDSFI4000044789Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi
TSAM2X 235NDSFI4000044797Sampo OyjFI0009003305EURwww.sampo.fi

Taulukko 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
Ker
-roin
Turbo
war
-rantin luku
määrä
Liikkee
seen
lasku
päivä
Erääntymis
-päivä
TDAX2H6100NDS61006100C1/15050000011.7.201217.8.2012
TDAX2H6250NDS62506250C1/15050000011.7.201217.8.2012
TDAX2T6550NDS65506550P1/15050000011.7.201217.8.2012
TDAX2I6000NDS160006000C1/300100000011.7.201221.9.2012
TDAX2I6150NDS61506150C1/300100000011.7.201221.9.2012
TDAX2U6600NDS166006600P1/300100000011.7.201221.9.2012
TNOK2L   1NDS1,001,10C1300000011.7.201221.12.2012
TNOK2L 12NDS1,201,30C1300000011.7.201221.12.2012
TFUM2L 13NDS13,0013,40C150000011.7.201221.12.2012
TFUM2L 14NDS14,0014,40C150000011.7.201221.12.2012
TFUM2X 165NDS16,5016,10P150000011.7.201221.12.2012
TFUM2X 19NDS19,0018,60P150000011.7.201221.12.2012
TSAM2L 16NDS16,0016,40C150000011.7.201221.12.2012
TSAM2L 18NDS18,0018,40C150000011.7.201221.12.2012
TSAM2X 22NDS22,0021,60P150000011.7.201221.12.2012
TSAM2X 235NDS23,5023,10P150000011.7.201221.12.2012

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 10.7.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9369 49354.