Nordea Pankki Suomi Oyj – osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

18.07.12 15:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Tämä lakisääteinen osavuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö.

 Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kullakin on täysi vastuu omista arvoketjuistaan: vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ) osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin osavuosikatsaukseen. 

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2012

  • Nordea Pankki Suomi -konsernin liikevoitto kasvoi 948 miljoonaan euroon
  • Liiketoiminnan tuotot nousivat 17 % 1 499 miljoonaan euroon
  • Rahoituskate laski 3 %
  • Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä nousi 48 % 684 miljoonaan euroon
  • Liiketoiminnan kulut yhteensä pysyivät aiemmalla tasollaan 520 miljoonassa eurossa
  • Luottotappiot laskivat hieman
  • Luotot yleisölle, pois lukien takaisinostosopimukset kasvoivat vuositasolla 5%
Keskeiset tunnusluvut1-61-6Muutos1-12
20122011%2011
Rahoituskate, miljoonaa euroa636656-31 355
Liiketoiminnan tuotot, miljoonaa euroa1 4991 283172 644
Tulos ennen luottotappioita, miljoonaa euroa979762281 552
Arvonalennustappiot luotoista, miljoonaa euroa-31-39-21-70
Luottotappiotaso, pistettä6119
Liikevoitto, miljoonaa euroa948723311 482
Oman pääoman tuotto, %12,39,69,6
Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat, %13,814,412,8
Vakavaraisuussuhde, %14,315,113,4
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)8 4079 156-88 828

Tukholmassa 18.7.2012

Nordea Pankki Suomi Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Tomi Närhinen, talousjohtaja  +358 9 165 57661
Kati Tommiska, konserniviestintä   +358 9 165 42325