Nordea Pankki Suomi Oyj laskee liikkeeseen 10 uutta warranttisarjaa 9.8.2012

08.08.12 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta warranttisarjaa 9.8.2012. Warranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n osake (NOK1V) sekä DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Pankki Suomi Oyj
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n osake (NOK1V) sekä DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin laskema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 10 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/, sekä sivuilta www.nokia.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodiValuutta
DAX2U6400NRDFI4000045190DAXDE0008469008EUR
DAX2U6700NRDFI4000045208DAXDE0008469008EUR
DAX2I6700NRDFI4000045216DAXDE0008469008EUR
DAX2I7100NRDFI4000045224DAXDE0008469008EUR
DAX2J7300NRDFI4000045299DAXDE0008469008EUR
NOK2U 18NRDFI4000045232Nokia OyjFI0009000681EUR
NOK2I   2NRDFI4000045240Nokia OyjFI0009000681EUR
NOK2V 17NRDFI4000045257Nokia OyjFI0009000681EUR
NOK2J 19NRDFI4000045265Nokia OyjFI0009000681EUR
NOK2J 22NRDFI4000045273Nokia OyjFI0009000681EUR

Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX2U6400NRD6 400P1/30030000009.8.201221.9.2012
DAX2U6700NRD6 700P1/30030000009.8.201221.9.2012
DAX2I6700NRD6 700C1/30030000009.8.201221.9.2012
DAX2I7100NRD7 100C1/30030000009.8.201221.9.2012
DAX2J7300NRD7 300C1/30030000009.8.201219.10.2012
NOK2U 18NRD1,80P1/5100000009.8.201221.9.2012
NOK2I   2NRD2,00C1/5100000009.8.201221.9.2012
NOK2V 17NRD1,70P1/5100000009.8.201219.10.2012
NOK2J 19NRD1,90C1/5100000009.8.201219.10.2012
NOK2J 22NRD2,20C1/5100000009.8.201219.10.2012

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 8.8.2012

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9 369 49354.