Nordea Pankki Suomi Oyj laskee liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 9.8.2012

08.08.12 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 9 uutta turbowarranttisarjaa 9.8.2012. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi.Warrantit ovat osto- ja myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Pankki Suomi Oyj
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.
LopetushintaErääntymispäivänä:Jos kohde-etuutena on osake: Virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREXin laskema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä500 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi OyjNordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.nokia.comjawww.deutsche-boerse.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
Valuutta
TDAX2I6600NRDFI4000045117DAXDE0008469008EUR
TDAX2U7300NRDFI4000045125DAXDE0008469008EUR
TDAX2J6500NRDFI4000045133DAXDE0008469008EUR
TDAX2J6700NRDFI4000045141DAXDE0008469008EUR
TDAX2J6850NRDFI4000045158DAXDE0008469008EUR
TDAX2V7200NRDFI4000045166DAXDE0008469008EUR
TNOK2L 13NRDFI4000045174Nokia OyjFI0009000681EUR
TNOK2L 17NRDFI4000045182Nokia OyjFI0009000681EUR
TNOK2X 24NRDFI4000045281Nokia OyjFI0009000681EUR

Taulukko 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
Ker
-roin
Turbo
war
-rantin luku
määrä
Liikkee
seen
lasku
päivä
Erääntymis
-päivä
TDAX2I6600NRD66006600C1/30010000009.8.201221.9.2012
TDAX2U7300NRD73007300P1/30010000009.8.201221.9.2012
TDAX2J6500NRD65006500C1/1505000009.8.201219.10.2012
TDAX2J6700NRD67006700C1/1505000009.8.201219.10.2012
TDAX2J6850NRD68506850C1/1505000009.8.201219.10.2012
TDAX2V7200NRD72007200P1/1505000009.8.201219.10.2012
TNOK2L 13NRD1,301,40C110000009.8.201221.12.2012
TNOK2L 17NRD1,701,80C110000009.8.201221.12.2012
TNOK2X 24NRD2,402,30P110000009.8.201221.12.2012

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 8.8.2012

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9369 49354.