Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta warranttisarjaa 24.8.2012

23.08.12 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta warranttisarjaa 24.8.2012. Warranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake sekä OMXH25-, Euro Stoxx 50- tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake sekä OMXH25-, Euro Stoxx 50- tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin laskema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 10 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/, sekä sivuilta www.nokia.com, www.sampo.fi, www.upm-kymmene.com, www.omxnordicexchange.com, www.stoxx.com ja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX2V6800NDSFI4000045737DAXDE0008469008
DAX2V7000NDSFI4000045745DAXDE0008469008
DAX2J7100NDSFI4000045752DAXDE0008469008
DAX2J7400NDSFI4000045760DAXDE0008469008
ESX2X2300NDSFI4000045778EURO STOXX 50EU0009658145
ESX2L2700NDSFI4000045786EURO STOXX 50EU0009658145
H252W2000NDSFI4000045794OMXH25FI0008900212
H252K2200NDSFI4000045802OMXH25FI0008900212
NOK2V 21NDSFI4000045810NOKIA OYJFI0009000681
NOK2J 25NDSFI4000045828NOKIA OYJFI0009000681
NOK2K 27NDSFI4000045836NOKIA OYJFI0009000681
SAM2X 21NDSFI4000045844SAMPO OYJFI0009003305
SAM2L 25NDSFI4000045851SAMPO OYJFI0009003305
UPM2X 85NDSFI4000045869UPM-KYMMENE OYJFI0009005987
UPM2L 105NDSFI4000045877UPM-KYMMENE OYJFI0009005987


Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX2V6800NDS6 800P1/300300000024.8.201219.10.2012
DAX2V7000NDS7 000P1/300300000024.8.201219.10.2012
DAX2J7100NDS7 100C1/300300000024.8.201219.10.2012
DAX2J7400NDS7 400C1/300300000024.8.201219.10.2012
ESX2X2300NDS2 300P1/100300000024.8.201221.12.2012
ESX2L2700NDS2 700C1/100300000024.8.201221.12.2012
H252W2000NDS2 000P1/100300000024.8.201216.11.2012
H252K2200NDS2 200C1/100300000024.8.201216.11.2012
NOK2V 21NDS2.10P1/21000000024.8.201219.10.2012
NOK2J 25NDS2.50C1/21000000024.8.201219.10.2012
NOK2K 27NDS2.70C1/21000000024.8.201216.11.2012
SAM2X 21NDS21.00P1/5300000024.8.201221.12.2012
SAM2L 25NDS25.00C1/5300000024.8.201221.12.2012
UPM2X 85NDS8.50P1/5300000024.8.201221.12.2012
UPM2L 105NDS10.50C1/5300000024.8.201221.12.2012

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 23.8.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Huttunen

Lisätietoja: Juha Huttunen puh.nro. +358 9 369 49354.