Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 21 uutta warranttisarjaa 26.9.2012

25.09.12 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 21 uutta warranttisarjaa 26.9.2012. Warranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj:n (FUM1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Rautaruukki Oyj:n (RTRKS), Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai OMXH25-, Euro Stoxx 50- tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj:n (FUM1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Rautaruukki Oyj:n (RTRKS), Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai OMXH25-, Euro Stoxx 50- tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/, sekä sivuilta www.fortum.com, www.outotec.com, www.nesteoil.com, www.rautaruukki.fi, www.storaenso.com, www.deutsche-boerse.com,www.stoxx.com, ja www.omxnordicexchange.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX2W7300NDSFI4000047725DAXDE0008469008
DAX2X7200NDSFI4000047733DAXDE0008469008
DAX2L7800NDSFI4000047741DAXDE0008469008
DAX3L8000NDSFI4000047758DAXDE0008469008
ESX2W2300NDSFI4000047766Euro Stoxx 50EU0009658145
ESX2K2600NDSFI4000047774Euro Stoxx 50EU0009658145
ESX2X2100NDSFI4000047782Euro Stoxx 50EU0009658145
ESX2X2500NDSFI4000047790Euro Stoxx 50EU0009658145
ESX2L2850NDSFI4000047808Euro Stoxx 50EU0009658145
H252X1800NDSFI4000047816OMXH25FI0008900212
H252L2000NDSFI4000047824OMXH25FI0008900212
H252L2300NDSFI4000047832OMXH25FI0008900212
H253C2400NDSFI4000047840OMXH25FI0008900212
FUM3N 14NDSFI4000047857Fortum OyjFI0009007132
OTE2W 34NDSFI4000047865Outotec OyjFI0009014575
OTE2K 41NDSFI4000047873Outotec OyjFI0009014575
NES3N 85NDSFI4000047881Neste Oil OyjFI0009013296
NES3B 10NDSFI4000047899Neste Oil OyjFI0009013296
RTR3N 45NDSFI4000047907Rautaruukki OyjFI0009003552
RTR3B 55NDSFI4000047915Rautaruukki OyjFI0009003552
STE3N 475NDSFI4000047923Stora Enso OyjFI0009005961


Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX2W7300NDS7 300P1/3003 000 00026.9.201216.11.2012
DAX2X7200NDS7 200P1/3003 000 00026.9.201221.12.2012
DAX2L7800NDS7 800C1/3003 000 00026.9.201221.12.2012
DAX3L8000NDS8 000C1/3003 000 00026.9.201220.12.2013
ESX2W2300NDS2 300P1/1003 000 00026.9.201216.11.2012
ESX2K2600NDS2 600C1/1003 000 00026.9.201216.11.2012
ESX2X2100NDS2 100P1/1003 000 00026.9.201221.12.2012
ESX2X2500NDS2 500P1/1003 000 00026.9.201221.12.2012
ESX2L2850NDS2 850C1/1003 000 00026.9.201221.12.2012
H252X1800NDS1 800P1/1003 000 00026.9.201221.12.2012
H252L2000NDS2 000C1/1003 000 00026.9.201221.12.2012
H252L2300NDS2 300C1/1003 000 00026.9.201221.12.2012
H253C2400NDS2 400C1/1003 000 00026.9.201215.3.2013
FUM3N 14NDS14,00P1/53 000 00026.9.201215.2.2013
OTE2W 34NDS34,00P1/53 000 00026.9.201216.11.2012
OTE2K 41NDS41,00C1/5300000026.9.201216.11.2012
NES3N 85NDS8,50P1/5300000026.9.201215.2.2013
NES3B 10NDS10,00C1/5300000026.9.201215.2.2013
RTR3N 45NDS4,50P1/5300000026.9.201215.2.2013
RTR3B 55NDS5,50C1/5300000026.9.201215.2.2013
STE3N 475NDS4,75P1/5300000026.9.201215.2.2013

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 25.9.2012

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Huttunen

Lisätietoja: Juha Huttunen puh.nro. +358 9 369 49354.