Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 13 uutta warranttisarjaa 10.1.2013

09.01.13 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 13 uutta warranttisarjaa 10.1.2013. Warranttien kohde-etuuksina on Neste Oil Oyj:n (NES1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai OMXH25- tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNeste Oil Oyj:n (NES1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Stora Enso Oyj:n (STERV) osake tai OMXH25- tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/, sekä sivuilta www.nesteoil.com, www.upm-kymmene.com, www.storaenso.com, www.deutsche-boerse.com ja www.omxnordicexchange.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX3N7400NDSFI4000051933DAXDE0008469008
DAX3N7600NDSFI4000051941DAXDE0008469008
DAX3B7800NDSFI4000051958DAXDE0008469008
DAX3B8000NDSFI4000051966DAXDE0008469008
DAX3L9000NDSFI4000051974DAXDE0008469008
NES3N 95NDSFI4000051982Neste Oil OyjFI0009013296
H253O2200NDSFI4000051990OMXH25FI0008900212
H253C2600NDSFI4000052006OMXH25FI0008900212
H253L2500NDSFI4000052014OMXH25FI0008900212
STE3N 52NDSFI4000052022Stora Enso OyjFI0009005961
STE3B 58NDSFI4000052030Stora Enso OyjFI0009005961
UPM3N   9NDSFI4000052048UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM3B 95NDSFI4000052055UPM-Kymmene OyjFI0009005987

Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX3N7400NDS7 400P1/300 3 000 00010.1.201315.2.2013
DAX3N7600NDS7 600P1/300 3 000 00010.1.201315.2.2013
DAX3B7800NDS7 800C1/300 3 000 00010.1.201315.2.2013
DAX3B8000NDS8 000C1/300 3 000 00010.1.201315.2.2013
DAX3L9000NDS9 000C1/300 3 000 00010.1.201320.12.2013
NES3N 95NDS9,50P1/5 3 000 00010.1.201315.2.2013
H253O2200NDS2 200P1/100 3 000 00010.1.201315.3.2013
H253C2600NDS2 600C1/100 3 000 00010.1.201315.3.2013
H253L2500NDS2 500C1/100 3 000 00010.1.201320.12.2013
STE3N 52NDS5,20P1/2 3 000 00010.1.201315.2.2013
STE3B 58NDS5,80C1/2 3 000 00010.1.201315.2.2013
UPM3N   9NDS9,00P1/2 3 000 00010.1.201315.2.2013
UPM3B 95NDS9,50C1/2 3 000 00010.1.201315.2.2013

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 9.1.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9 369 49354.