Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 7 uutta sertifikaattia 29.1.2013

28.01.13 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 7 uutta sertifikaattia 29.1.2013. Sertifikaattien kohde-etuuksina ovat Orion Oyj:n ja Nokia Oyj:n osakkeet. Sertifikaatit ovat BULL ja BEAR -sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskeva ohjelmaesite ja kaikkiin liikkeeseen laskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (BULL/BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuusOrion Oyj:n ja Nokia Oyj:n osakkeet
VipukerroinVälillä -3 ja 3. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattisarjan lopullisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräLiikkeeseenlaskijan arvioima kertynyt arvo päättymispäivänä.BULL -sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR -sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattisarjan lopullisista ehdoista.
Päättymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL -sertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja BEAR -sertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä päättymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä päättymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille päättymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattisarjan lopullisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen päättymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä1 000 000 – 5 000 000
MarkkinatakaajaLiikkeeseenlaskija, Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank Danmark A/S tai Nordea Bank Norge ASA määrittää normaaleissa markkinaolosuhteissa osto- ja myyntikurssit kulloinkin päättämälleen määrälle kaupankäyntieriä. Instrumenteille, joiden teoreettinen hinta on pienempi kuin pienin mahdollinen hinnanmuutos, ei määritellä ostokurssia.Osto- ja myyntinoteerauksen suurimmat mahdolliset erot on ilmoitettu sertifikaattisarjan lopullisissa ehdoissa.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiotaan tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolille markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteestaLisätietoja kohde-etuusyhtiöistä ja niiden arvon kehityksestä on saatavissa osoitteista:http://nasdaqomx.com/sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.orion.fijawww.nokia.com.Sijoittajan tulee tehdessäänsertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuusyhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusLisätiedot yhtiöstä
BULL ORION X2 NFFI4000052063ORION OYJwww.orion.fi
BULL ORION X3 NFFI4000059183ORION OYJwww.orion.fi
BULL NOKIAX3 NF1FI4000059191NOKIA OYJwww.nokia.com
BEAR ORION NFFI4000059209ORION OYJwww.orion.fi
BEAR ORION X2 NFFI4000059217ORION OYJwww.orion.fi
BEAR ORION X3 NFFI4000059225ORION OYJwww.orion.fi
BEAR NOKIAX3 NF1FI4000059233NOKIA OYJwww.nokia.com

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLiikkeeseenlaskupäiväLähtö-arvoVipu-kerroinSertifikaattienmääräHallinointi-palkkioRajatasoKorkoperuste-marginaali
BULL ORION X2 NF29.1.20135 EUR2   1 000 000  0,75 %50,00 %1,00 %
BULL ORION X3 NF29.1.20135 EUR3   1 000 000  0,75 %66,66 %1,00 %
BULL NOKIAX3 NF129.1.20135 EUR3   5 000 000  0,50 %66,66 %0,50 %
BEAR ORION NF29.1.20135 EUR-1   1 000 000  0,75 %200,00 %0,75 %
BEAR ORION X2 NF29.1.20135 EUR-2   1 000 000  0,75 %150,00 %1,00 %
BEAR ORION X3 NF29.1.20135 EUR-3   1 000 000  0,75 %133,33%1,50 %
BEAR NOKIAX3 NF129.1.20135 EUR-3   5 000 000  0,50 %133,33%2,00 %

Helsingissä 28.1.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                    

puh. +358 9 369 50112