Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus 2012

28.02.13 15:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus ja selvitys hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance Report) vuodelta 2012 on julkaistu.

Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja ne löytyvät Internetistä osoitteesta www.nordea.com (Investor relations/Toimintaa kuvaavat luvut/Paikalliset tulostiedotteet Suomessa).

Nyt julkistettu vuosikertomus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n(publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea Bank AB:n (publ) tilinpäätös kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n puolivuotiskatsaus julkistetaan 17.7.2013.

Nordea Pankki Suomi Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Tomi Närhinen, talousjohtaja, (09)165 57661