Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 14 uutta warranttisarjaa 8.3.2013

07.03.13 12:02 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 14 uutta warranttisarjaa 8.3.2013. Warranttien kohde-etuuksina on Nokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 10 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/, sekä sivuilta www.nokia.comja www.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX3P7400NDSFI4000060140DAXDE0008469008
DAX3P7600NDSFI4000060157DAXDE0008469008
DAX3P7800NDSFI4000060165DAXDE0008469008
DAX3D7900NDSFI4000060173DAXDE0008469008
DAX3D8000NDSFI4000061171DAXDE0008469008
DAX3D8100NDSFI4000061189DAXDE0008469008
DAX3E8400NDSFI4000061197DAXDE0008469008
NOK3P 25NDSFI4000061205Nokia OyjFI0009000681
NOK3P 27NDSFI4000061213Nokia OyjFI0009000681
NOK3D 27NDSFI4000061221Nokia OyjFI0009000681
NOK3D 28NDSFI4000061239Nokia OyjFI0009000681
NOK3E   3NDSFI4000061247Nokia OyjFI0009000681
NOK3R 24NDSFI4000061254Nokia OyjFI0009000681
NOK3I 32NDSFI4000061262Nokia OyjFI0009000681

Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX3P7400NDS7 400P1/300 3 000 0008.3.201319.4.2013
DAX3P7600NDS7 600P1/300 3 000 0008.3.201319.4.2013
DAX3P7800NDS7 800P1/300 3 000 0008.3.201319.4.2013
DAX3D7900NDS7 900C1/300 3 000 0008.3.201319.4.2013
DAX3D8000NDS8 000C1/300 3 000 0008.3.201319.4.2013
DAX3D8100NDS8 100C1/300 3 000 0008.3.201319.4.2013
DAX3E8400NDS8 400C1/300 3 000 0008.3.201317.5.2013
NOK3P 25NDS2,50P1/2 10 000 0008.3.201319.4.2013
NOK3P 27NDS2,70P1/2 10 000 0008.3.201319.4.2013
NOK3D 27NDS2,70C1/2 10 000 0008.3.201319.4.2013
NOK3D 28NDS2,80C1/2 10 000 0008.3.201319.4.2013
NOK3E   3NDS3,00C1/2 10 000 0008.3.201317.5.2013
NOK3R 24NDS2,40P1/2 10 000 0008.3.201320.6.2013
NOK3I 32NDS3,20C1/2 10 000 0008.3.201320.9.2013

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 7.3.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9 369 49354.