Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 17 uutta warranttisarjaa 29.4.2013

26.04.13 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 17 uutta warranttisarjaa 29.4.2013. Warranttien kohde-etuuksina on Fortum Oyj:n /FUM1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeFortum Oyj:n /FUM1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 10 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/, sekä sivuilta www.fortum.com, www.nokia.com, www.sampo.com, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com jawww.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX3E7600NDSFI4000062153DAXDE0008469008
FUM3R 135NDSFI4000062161Fortum OyjFI0009007132
NOK3F 25NDSFI4000062963Nokia OyjFI0009000681
NOK3S   2NDSFI4000062971Nokia OyjFI0009000681
NOK3S 22NDSFI4000062989Nokia OyjFI0009000681
NOK3S 24NDSFI4000062997Nokia OyjFI0009000681
NOK3G 24NDSFI4000063003Nokia OyjFI0009000681
NOK3G 28NDSFI4000063011Nokia OyjFI0009000681
NOK3U   2NDSFI4000063029Nokia OyjFI0009000681
SAM3S 28NDSFI4000063037Sampo OyjFI0009003305
SAM3G 32NDSFI4000063045Sampo OyjFI0009003305
STE3S   5NDSFI4000063052Stora Enso OyjFI0009005961
STE3G 54NDSFI4000063060Stora Enso OyjFI0009005961
UPM3S 72NDSFI4000063078UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM3S 78NDSFI4000063086UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM3G   8NDSFI4000063094UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM3G 85NDSFI4000063102UPM-Kymmene OyjFI0009005987


Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX3E7600NDS7 600C1/300 3 000 00029.4.201317.5.2013
FUM3R 135NDS13,50P1/5 3 000 00029.4.201320.6.2013
NOK3F 25NDS2,50C1/2 10 000 00029.4.201320.6.2013
NOK3S   2NDS2,00P1/2 10 000 00029.4.201319.7.2013
NOK3S 22NDS2,20P1/2 10 000 00029.4.201319.7.2013
NOK3S 24NDS2,40P1/2 10 000 00029.4.201319.7.2013
NOK3G 24NDS2,40C1/2 10 000 00029.4.201319.7.2013
NOK3G 28NDS2,80C1/2 10 000 00029.4.201319.7.2013
NOK3U   2NDS2,00P1/2 10 000 00029.4.201320.9.2013
SAM3S 28NDS28,00P1/5 3 000 00029.4.201319.7.2013
SAM3G 32NDS32,00C1/5 3 000 00029.4.201319.7.2013
STE3S   5NDS5,00P1/2 3 000 00029.4.201319.7.2013
STE3G 54NDS5,40C1/2 3 000 00029.4.201319.7.2013
UPM3S 72NDS7,20P1/2 3 000 00029.4.201319.7.2013
UPM3S 78NDS7,80P1/2 3 000 00029.4.201319.7.2013
UPM3G   8NDS8,00C1/2 3 000 00029.4.201319.7.2013
UPM3G 85NDS8,50C1/2 3 000 00029.4.201319.7.2013

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 26.4.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9 369 49354.