Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 10 uutta warranttisarjaa 8.5.2013

07.05.13 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 uutta warranttisarjaa 8.5.2013. Warranttien kohde-etuuksina on Neste Oil Oyj:n (NES1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohdeNeste Oil Oyj:n (NES1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenJos kohde-etuutena on osake:Virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:EUREXin julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/, sekä sivuilta www.nesteoil.com, www.metso.com, www.nokianrenkaat.fijawww.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX3S7700NDSFI4000063110DAXDE0008469008
DAX3S8000NDSFI4000063128DAXDE0008469008
DAX3G8500NDSFI4000063136DAXDE0008469008
NES3S 11NDSFI4000063144Neste Oil OyjFI0009013296
MEO3S 27NDSFI4000063151Metso OyjFI0009007835
MEO3S 30NDSFI4000063169Metso OyjFI0009007835
MEO3G 32NDSFI4000063177Metso OyjFI0009007835
MEO3G 35NDSFI4000063185Metso OyjFI0009007835
NRE3S 31NDSFI4000063193Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE3G 35NDSFI4000063201Nokian Renkaat OyjFI0009005318


Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX3S7700NDS7 700P1/300 3 000 0008.5.201319.7.2013
DAX3S8000NDS8 000P1/300 3 000 0008.5.201319.7.2013
DAX3G8500NDS8 500C1/300 3 000 0008.5.201319.7.2013
NES3S 11NDS11,00P1/5 3 000 0008.5.201319.7.2013
MEO3S 27NDS27,00P1/5 3 000 0008.5.201319.7.2013
MEO3S 30NDS30,00P1/5 3 000 0008.5.201319.7.2013
MEO3G 32NDS32,00C1/5 3 000 0008.5.201319.7.2013
MEO3G 35NDS35,00C1/5 3 000 0008.5.201319.7.2013
NRE3S 31NDS31,00P1/5 3 000 0008.5.201319.7.2013
NRE3G 35NDS35,00C1/5 3 000 0008.5.201319.7.2013

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 7.5.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9 369 49354.