Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 29.5.2013

28.05.13 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 12 uutta turbowarranttisarjaa 29.5.2013. Warranttien kohde-etuutena Nokia Oyj:n

(NOK1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.Warrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.
LopetushintaErääntymispäivänä:Jos kohde-etuutena on osake: Virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREXin julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOsto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä200 000 – 1 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi OyjNordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuudenarvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com,www.nokia.com,www.outokumpu.com,www.storaenso.comja www.yit.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit:

Taulukko 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX3H8000NDSFI4000063482DAXDE0008469008
TDAX3H8200NDSFI4000063490DAXDE0008469008
TDAX3T8500NDSFI4000063508DAXDE0008469008
TDAX3T8800NDSFI4000063516DAXDE0008469008
TNOK3I 24NDSFI4000063524Nokia OyjFI0009000681
TNOK3I 25NDSFI4000063532Nokia OyjFI0009000681
TNOK3I 26NDSFI4000063540Nokia OyjFI0009000681
TNOK3U 29NDSFI4000063557Nokia OyjFI0009000681
TNOK3U 31NDSFI4000063565Nokia OyjFI0009000681
TOUT3I 05NDSFI4000063573Outokumpu OyjFI0009002422
TSTE3U   6NDSFI4000063581Stora Enso OyjFI0009005961
TYTY3U 165NDSFI4000063599YIT OyjFI0009800643

Taulukko 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
Ker
-roin
Liikkee
seen
lasku
päivä
Erääntymis
-päivä
TDAX3H8000NDS80008000C1/15029.5.201316.8.2013
TDAX3H8200NDS82008200C1/15029.5.201316.8.2013
TDAX3T8500NDS85008500P1/15029.5.201316.8.2013
TDAX3T8800NDS88008800P1/15029.5.201316.8.2013
TNOK3I 24NDS2,402,40C1/129.5.201320.9.2013
TNOK3I 25NDS2,502,50C1/129.5.201320.9.2013
TNOK3I 26NDS2,602,60C1/129.5.201320.9.2013
TNOK3U 29NDS2,902,90P1/129.5.201320.9.2013
TNOK3U 31NDS3,103,10P1/129.5.201320.9.2013
TOUT3I 05NDS0,500,50C1/129.5.201320.9.2013
TSTE3U   6NDS6,006,00P1/129.5.201320.9.2013
TYTY3U 165NDS16,5016,50P1/529.5.201320.9.2013

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 28.5.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9369 49354.