Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 29.5.2013

28.05.13 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 29.5.2013. Warranttien kohde-etuuksina on Nokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Metso Oyj:n (MEO1V), tai Sampo Oyj:n (SAMAS) osake. Warrantit ovat ostowarrantteja. Warranttien lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 12.6.2012. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto)
Warrantin kohdeNokia Oyj:n (NOK1V), Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Metso Oyj:n (MEO1V), tai Sampo Oyj:n (SAMAS) osake
Käteissuorituksen määrä(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinnan määräytyminenVirallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
Kauppakäyntierä1 warrantti
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: http://omxgroup.com/nordicexchange/, sekä sivuilta www.nokia.com, www.fortum.comwww.nesteoil.com, www.metso.com, ja www.sampo.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
NOK3G   3NDSFI4000063607Nokia OyjFI0009000681
NOK4C   3NDSFI4000063615Nokia OyjFI0009000681
NOK4F 36NDSFI4000063623Nokia OyjFI0009000681
NOK5L 55NDSFI4000063631Nokia OyjFI0009000681
FUM3I 16NDSFI4000063649Fortum OyjFI0009007132
NES3I 12NDSFI4000063656Neste Oil OyjFI0009013296
MEO3I 33NDSFI4000063664Metso OyjFI0009007835
SAM3I 33NDSFI4000063672Sampo OyjFI0009003305

Taulukko 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
NOK3G   3NDS3,00C1/2 10 000 00029.5.201319.7.2013
NOK4C   3NDS3,00C1/5 15 000 00029.5.201321.3.2014
NOK4F 36NDS3,60C1/5 15 000 00029.5.201319.6.2014
NOK5L 55NDS5,50C1/5 15 000 00029.5.201318.12.2015
FUM3I 16NDS16,00C1/5 3 000 00029.5.201320.9.2013
NES3I 12NDS12,00C1/5 3 000 00029.5.201320.9.2013
MEO3I 33NDS33,00C1/5 3 000 00029.5.201320.9.2013
SAM3I 33NDS33,00C1/5 3 000 00029.5.201320.9.2013

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 28.5.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9 369 49354.