Nordea Pankki Suomi Oyj – osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

17.07.13 15:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Tämä lakisääteinen osavuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö.  Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kullakin on täysi vastuu omista arvoketjuistaan: vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ) osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin osavuosikatsaukseen. 

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2013

  • Nordea Pankki Suomi -konsernin liikevoitto laski 557 miljoonaan euroon
  • Liiketoiminnan tuotot laskivat 25 % 1 122 miljoonaan euroon
  • Rahoituskate laski 11 %
  • Nettopalkkiot olivat -90 miljoonaa euroa korkeammista takauspalkkioista ja pankkiverosta johtuen
  • Liiketoiminnan kulut yhteensä nousivat hieman ja olivat 529 miljoonaa euroa
  • Luottotappiot olivat jonkin verran edellisvuotta korkeammat
  • Luotot yleisölle, pois lukien takaisinostosopimukset laskivat vuositasolla 3 %

Keskeiset tunnusluvut1-61-6Muutos1-12
20132012%2012
Rahoituskate, miljoonaa euroa566636-111 258
Liiketoiminnan tuotot, miljoonaa euroa1 1221 499-252 824
Tulos ennen luottotappioita, miljoonaa euroa593976-391 753
Arvonalennustappiot luotoista, miljoonaa euroa-36-3116-144
Luottotappiotaso, pistettä7614
Liikevoitto, miljoonaa euroa557945-411 609
Oman pääoman tuotto, %9,212,311,3
Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat, %14,913,818,0
Vakavaraisuussuhde, %15,714,318,8
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)8 1428 407-1008 252

Tukholmassa 17.7.2013

Nordea Pankki Suomi Oyj

Hallitus

Nordea Pankki Suomi Oyj - osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013