Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä markkinatakaus kahdelle uudelle UCITS ETF -rahastolle

24.09.13 13:31 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä markkinatakaus Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -rahastolle ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastolle.

Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (kyseisten rahastojen puolesta) ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat tehneet NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja NASDAQ OMX Stockholm Ab:n markkinatakaustoiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen.

Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj antaa Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -rahaston osuuksille osto- ja myyntitarjouksen (suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 1,20 prosenttia laskettuna ostotarjouksesta) sekä Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahaston osuuksille osto- ja myyntitarjouksen (suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 1,00 prosenttia laskettuna ostotarjouksesta). Tarjoukset annetaan vähintään 10 000 euron arvolle kummankin rahaston osuuksia.

Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan kummankin rahaston osuuksille osto- ja myyntitarjouksen NASDAQ OMX Helsingin ja NASDAQ OMX Stockholmin kaupankäyntijärjestelmässä pörssissä jokaisena Helsingin pörssipäivänä koko aktiivisesti hoidettuja rahastoja koskevan jatkuvan kaupankäynnin ajan.

Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa 26.9.2013. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Lisätietoja:
NORDEA PANKKI SUOMI OYJ
Equity Trading Finland
Juha Mikkilä
+358 9 369 49354
Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy