Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta sertifikaattisarjaa 17.10.2013 [sarja 2013:2 FI]

16.10.13 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta sertifikaattisarjaa 17.10.2013. Sertifikaattien kohde-etuuksina ovatCargotec Oyj:n (CGCBV), Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outokumpu Oyj:n (OUT1V), Rautaruukki Oyj:n (RTRKS), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V):n osakkeet. Sertifikaatit ovat osto- ja myyntisertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2013 julkaistusta ohjelmaesitteestä, 6.8.2013 julkaistusta täydentävästä ohjelmaesitteestä ja 7.10.2013 julkaistusta täydentävästä ohjelmaesitteestä nro 2. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:http://warrantit.nordeamarkets.com. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (osto/myynti)
Sertifikaatin kohde-etuusCargotec Oyj:n (CGCBV), Kone Oyj:n (KNEBV), Neste Oil   Oyj:n (NES1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outokumpu   Oyj:n (OUT1V), Rautaruukki Oyj:n (RTRKS), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n   (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V):n osakkeet
VipukerroinVälillä -3 ja 3. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä.Ostosertifikaatti BULL:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.Myyntisertifikaatti BEAR:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin ostosertifikaatin osalta kohde-etuuden   vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja myyntisertifikaatin   osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen;   taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä50 000 – 10 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki   Suomi OyjNordea Pankki   Suomi Oyj antaa sertifikaateille osto-   ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai   monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai   monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:Neljä (4)   prosenttia tai0,10 EUR, jos   myyntinoteerausNoteeraukset   ovat vähintään 1000 sertifikaatille. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää   markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon   kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://nasdaqomxnordic.com/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.cargotec.com,www.kone.com,www.nesteoil.com,www.nokia.com,www.nokianrenkaat.fi,www.outokumpu.com,www.rautaruukki.fi,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.comjawww.wartsila.com.Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta   yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin   kaupankäyntitunnusSertifikaatin   ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden
  ISIN- koodi
BEAR CARGO NFFI4000070784Cargotec OyjFI0009013429
BEAR CARGO X3 NFFI4000070792Cargotec OyjFI0009013429
BULL CARGO X3 NFFI4000070800Cargotec OyjFI0009013429
BEAR KONE X3 NF1FI4000070669Kone OyjFI0009013403
BEAR NESTEX3 NF1FI4000070677Neste Oil OyjFI0009013296
BEAR NOKIA NF1FI4000070685Nokia OyjFI0009000681
BEAR NOKIAX2 NF1FI4000070693Nokia OyjFI0009000681
BEAR NOKIAX3 NF2FI4000070701Nokia OyjFI0009000681
BEAR NRE X3 NF1FI4000070719Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
BEAR OUTOK NFFI4000070727Outokumpu OyjFI0009002422
BEAR RAUTARX3 NFFI4000070735Rautaruukki OyjFI0009003552
BEAR SAMPOX3 NF1FI4000070743Sampo OyjFI0009003305
BEAR STORAX3 NF1FI4000070750Stora Enso OyjFI0009005961
BEAR UPM X3 NF1FI4000070768UPM-Kymmene OyjFI0009005987
BEAR WRTSLAX3NF1FI4000070776Wärtsilä OyjFI0009003727

Taulukko 2

Sertifikaatin   kaupankäyntitunnusLähtökurssiVipu- kerroinHallinnointi- palkkioRajatasoKorkoperuste-marginaali
BEAR CARGO NF10 EUR-10,50 %100,00 %1,50 %
BEAR CARGO X3 NF10 EUR-30,70 %33,33 %2,00 %
BULL CARGO X3 NF10 EUR30,70 %33,33 %0,50 %
BEAR KONE X3 NF110 EUR-30,70 %33,33 %0,75 %
BEAR NESTEX3 NF110 EUR-30,70 %33,33 %1,00 %
BEAR NOKIA NF110 EUR-10,50 %100,00 %0,75 %
BEAR NOKIAX2 NF110 EUR-20,50 %50,00 %1,00 %
BEAR NOKIAX3 NF210 EUR-30,50 %33,33 %1,25 %
BEAR NRE X3 NF110 EUR-30,70 %33,33 %1,00 %
BEAR OUTOK NF5 EUR-10,50 %100,00 %3,00 %
BEAR RAUTARX3 NF10 EUR-30,70 %33,33 %1,00 %
BEAR SAMPOX3 NF110 EUR-30,70 %33,33 %1,00 %
BEAR STORAX3 NF110 EUR-30,70 %33,33 %1,00 %
BEAR UPM X3 NF110 EUR-30,70 %33,33 %1,00 %
BEAR WRTSLAX3NF110 EUR-30,70 %33,33 %1,00 %

Helsingissä 16.10.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä                                

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358-9-369 50112.

http://warrantit.nordeamarkets.com