Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 29.10.2013 [sarja 2013:22 FI]

28.10.13 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 20 uutta turbowarranttisarjaa 29.10.2013. Warranttien kohde-etuutena on Outokumpu Oyj:n,

Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), tai UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osaketaiEuro Stoxx 50- jaDAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2013 julkaistusta ohjelmaesitteestä,6.8.2013 julkaistusta täydentävästä ohjelmaesitteestä ja 7.10.2013 julkaistusta täydentävästä ohjelmaesitteestä nro 2. Warranttiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warrantin kohdeOutokumpu Oyj:n,Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), tai UPM-Kymmene   Oyj:n (UPM1V) osaketaiEuro Stoxx 50- jaDAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti:(Lopetushinta – Lunastushinta) x KerroinJos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Lopetushinta) x KerroinJos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.
LopetushintaErääntymispäivänä:Jos kohde-etuutena on osake: Virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREXin julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: Ks. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista   ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOsto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso   kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä50 000 – 500 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki   Suomi OyjNordea Pankki   Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä   aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin   kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen   kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää   markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.deutsche-boerse.com,www.stoxx.com,www.outotec.com,www.outokumpu.com,www.sampo.fija www.upm-kymmene.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta,   +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX3L8700NDSFI4000070925DAXDE0008469008
TDAX3L8800NDSFI4000070933DAXDE0008469008
TDAX3L8900NDSFI4000070941DAXDE0008469008
TDAX3X9300NDSFI4000070958DAXDE0008469008
TDAX3X9400NDSFI4000070966DAXDE0008469008
TDAX3X9500NDSFI4000070974DAXDE0008469008
TDAX3X9700NDSFI4000070982DAXDE0008469008
TESX3L3000NDSFI4000071741Euro Stoxx 50EU0009658145
TOTE4B   6NDSFI4000071758Outotec OyjFI0009014575
TOTE4B   7NDSFI4000071766Outotec OyjFI0009014575
TOTE4N 10NDSFI4000071774Outotec OyjFI0009014575
TOUT4B 03NDSFI4000071782Outokumpu OyjFI0009002422
TOUT4B 035NDSFI4000071790Outokumpu OyjFI0009002422
TOUT4B 04NDSFI4000071808Outokumpu OyjFI0009002422
TOUT4N 055NDSFI4000071816Outokumpu OyjFI0009002422
TSAM4B 32NDSFI4000071824Sampo OyjFI0009003305
TSAM4N 36NDSFI4000071832Sampo OyjFI0009003305
TSAM4N 39NDSFI4000071840Sampo OyjFI0009003305
TUPM4B 105NDSFI4000071857UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM4N 13NDSFI4000071865UPM-Kymmene OyjFI0009005987

Taulukko 2

Turbo
  warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
Raja
  taso
C/P
  *
Ker
  -roin
Liikkee
  seen
  lasku
  päivä
Erääntymis
  -päivä
TDAX3L8700NDS87008700C1/15029.10.201320.12.2013
TDAX3L8800NDS88008800C1/15029.10.201320.12.2013
TDAX3L8900NDS89008900C1/15029.10.201320.12.2013
TDAX3X9300NDS93009300P1/15029.10.201320.12.2013
TDAX3X9400NDS94009400P1/15029.10.201320.12.2013
TDAX3X9500NDS95009500P1/15029.10.201320.12.2013
TDAX3X9700NDS97009700P1/15029.10.201320.12.2013
TESX3L3000NDS30003000C1/15029.10.201320.12.2013
TOTE4B   6NDS6,006,00C1/229.10.201321.2.2014
TOTE4B   7NDS7,007,00C1/229.10.201321.2.2014
TOTE4N 10NDS10,0010,00P1/229.10.201321.2.2014
TOUT4B 03NDS0,300,30C129.10.201321.2.2014
TOUT4B 035NDS0,350,35C129.10.201321.2.2014
TOUT4B 04NDS0,400,40C129.10.201321.2.2014
TOUT4N 055NDS0,550,55P129.10.201321.2.2014
TSAM4B 32NDS32,0032,00C1/229.10.201321.2.2014
TSAM4N 36NDS36,0036,00P1/229.10.201321.2.2014
TSAM4N 39NDS39,0039,00P1/229.10.201321.2.2014
TUPM4B 105NDS10,5010,50C129.10.201321.2.2014
TUPM4N 13NDS13,0013,00P129.10.201321.2.2014

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 28.10.2013

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9369 49354.

http://warrantit.nordeamarkets.com