Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus 2013

28.02.14 15:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n vuosikertomus ja selvitys hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance Report) vuodelta 2013 on julkaistu.Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja ne löytyvät Internetistä osoitteesta www.nordea.com (Investor relations/Toimintaa kuvaavat luvut/Paikalliset tulostiedotteet Suomessa).  

Nyt julkistettu vuosikertomus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n(publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea Bank AB:n (publ) tilinpäätös kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista.  

Nordea Pankki Suomi Oyj:n puolivuotiskatsaus julkistetaan 17.7.2014.  

Nordea Pankki Suomi Oyj
Hallitus  

Lisätietoja: Tomi Närhinen, talousjohtaja, (09) 165 57661  

Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö. Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ) vuosikertomus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin vuosikertomukseen.'

http://mb.cision.com/Public/680/9544334/ba62720765a55b93.pdf