Nordea Pankki Suomi Oyj – osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

17.07.14 15:01 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Tämä lakisääteinen osavuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö. 

Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kullakin on täysi vastuu omista arvoketjuistaan: vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ) osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin osavuosikatsaukseen.

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2014

  • Nordea Pankki Suomi -konsernin liikevoitto nousi 632 miljoonaan euroon
  • Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 9 % 1 219 miljoonaan euroon
  • Rahoituskate nousi 5 %
  • Nettopalkkiot olivat 130 miljoonaa euroa korkeammat lähinnä alhaisemmista takauspalkkioista johtuen
  • Liiketoiminnan kulut yhteensä nousivat 2 % ja olivat 538 miljoonaa euroa
  • Luottotappiot olivat jonkin verran edellisvuotta korkeammat
  • Luotot yleisölle, pois lukien takaisinostosopimukset ja siirretyt Baltian toiminnot, kasvoivat vuositasolla 3 %
Keskeiset   tunnusluvut1-61-6Muutos1-12
20142013%2013
Rahoituskate,   miljoonaa euroa59556651 183
Liiketoiminnan   tuotot, miljoonaa euroa1 2191 12292 224
Tulos ennen   luottotappioita, miljoonaa euroa681593151 165
Arvonalennustappiot   luotoista, miljoonaa euroa-49-3636-53
Luottotappiotaso,   pistettä970
Liikevoitto,   miljoonaa euroa632557131 113
Oman pääoman   tuotto, %10,89,28,8
Vakavaraisuussuhde,   ensisijaiset omat varat, %13,914,915,0
Vakavaraisuussuhde,   %14,015,715,8
Henkilöstömäärä   (henkilötyövuotta)6 6758 407-217 981

 

Tukholmassa 17.7.2014

Nordea Pankki Suomi Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Tomi Närhinen, talousjohtaja  +358 40 724 3896
Kati Tommiska, viestintäjohtaja         +358 9 165 42325

http://mb.cision.com/Main/680/9617549/267939.pdf