Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 7 uutta warranttisarjaa 01.08.2014 (sarja 2014:10 FI)

31.07.14 12:08 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ)laskee warranttiohjelmansa puitteissaliikkeeseen 7 uutta warranttisarjaa 01.08.2014.Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), ja Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V) osake.Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu13.6.2014julkaistusta ohjelmaesitteestä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuusNokia Oyj:n (NOK1V), ja Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V)osake  
Käteissuorituksen   määräOstowarrantti:(Loppukurssi –   Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX   Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta ,www.nokia.com jawww.nokianrenkaat.fi.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana   liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnusWarrantin   ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden   ISIN-koodi
NOK4U 58NDSFI4000100193Nokia OyjFI0009000681
NOK4U   6NDSFI4000100201Nokia OyjFI0009000681
NOK4I 64NDSFI4000100219Nokia OyjFI0009000681
NOK4I 66NDSFI4000100227Nokia OyjFI0009000681
NOK4L 65NDSFI4000100235Nokia OyjFI0009000681
NOK5L 68NDSFI4000100243Nokia OyjFI0009000681
NRE4L 38NDSFI4000100250Nokian Renkaat   OyjFI0009005318

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
NOK4U 58NDS5,80P   1/2  10 000 0001.8.201419.9.2014
NOK4U   6NDS6,00P   1/2  10 000 0001.8.201419.9.2014
NOK4I 64NDS6,40C   1/2  10 000 0001.8.201419.9.2014
NOK4I 66NDS6,60C   1/2  10 000 0001.8.201419.9.2014
NOK4L 65NDS6,50C   1/5  15 000 0001.8.201419.12.2014
NOK5L 68NDS6,80C   1/5  15 000 0001.8.201419.12.2015
NRE4L 38NDS38,00C   1/5  3 000 0001.8.201419.12.2014

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 31.07.2014

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9369 49354.