Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 28 uutta warranttisarjaa 12.08.2014 (sarja 2014:11 FI)

11.08.14 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ)laskee warranttiohjelmansa puitteissaliikkeeseen 28 uutta warranttisarjaa 12.08.2014.Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), ja Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi.Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu13.6.2014julkaistusta ohjelmaesitteestä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuusNokia Oyj:n (NOK1V), ja Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Stora   Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen   määräOstowarrantti:(Loppukurssi –   Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä3 000 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX   Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta ,www.nokia.com,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com ja www.nokianrenkaat.fi.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana   liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnusWarrantin   ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX4U8500NDSFI4000100268DAXDE0008469008
DAX4U8700NDSFI4000100276DAXDE0008469008
DAX4U8900NDSFI4000100284DAXDE0008469008
DAX4I9100NDSFI4000100292DAXDE0008469008
DAX4I9300NDSFI4000100300DAXDE0008469008
DAX4I9500NDSFI4000100318DAXDE0008469008
DAX4V8400NDSFI4000100326DAXDE0008469008
DAX4V8600NDSFI4000100334DAXDE0008469008
DAX4V8800NDSFI4000100342DAXDE0008469008
DAX4J9200NDSFI4000100359DAXDE0008469008
DAX4J9400NDSFI4000100367DAXDE0008469008
DAX4J9600NDSFI4000100375DAXDE0008469008
DAX4X8000NDSFI4000104997DAXDE0008469008
DAX4X8500NDSFI4000105002DAXDE0008469008
DAX4L9300NDSFI4000105010DAXDE0008469008
DAX4L9500NDSFI4000105028DAXDE0008469008
DAX4L9800NDSFI4000105036DAXDE0008469008
NOK4I 57NDSFI4000105044Nokia OyjFI0009000681
NOK4I 59NDSFI4000105051Nokia OyjFI0009000681
NRE4U 22NDSFI4000105069Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE4I 25NDSFI4000105077Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
NRE4L 27NDSFI4000105085Nokian Renkaat   OyjFI0009005318
STE4U 55NDSFI4000105093Stora Enso OyjFI0009005961
STE4I 68NDSFI4000105101Stora Enso OyjFI0009005961
STE4L   7NDSFI4000105119Stora Enso OyjFI0009005961
UPM4U 10NDSFI4000105127UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM4I 115NDSFI4000105135UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM4L 12NDSFI4000105143UPM-Kymmene OyjFI0009005987

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX4U8500NDS8 500P   1/1503 000 00012.8.201419.9.2014
DAX4U8700NDS8 700P   1/1503 000 00012.8.201419.9.2014
DAX4U8900NDS8 900P   1/1503 000 00012.8.201419.9.2014
DAX4I9100NDS9 100C   1/1503 000 00012.8.201419.9.2014
DAX4I9300NDS9 300C   1/1503 000 00012.8.201419.9.2014
DAX4I9500NDS9 500C   1/1503 000 00012.8.201419.9.2014
DAX4V8400NDS8 400P   1/1503 000 00012.8.201417.10.2014
DAX4V8600NDS8 600P   1/1503 000 00012.8.201417.10.2014
DAX4V8800NDS8 800P   1/1503 000 00012.8.201417.10.2014
DAX4J9200NDS9 200C   1/1503 000 00012.8.201417.10.2014
DAX4J9400NDS9 400C   1/1503 000 00012.8.201417.10.2014
DAX4J9600NDS9 600C   1/150300000012.8.201417.10.2014
DAX4X8000NDS8 000P   1/150300000012.8.201419.12.2014
DAX4X8500NDS8 500P   1/150300000012.8.201419.12.2014
DAX4L9300NDS9 300C   1/150300000012.8.201419.12.2014
DAX4L9500NDS9 500C   1/1503 000 00012.8.201419.12.2014
DAX4L9800NDS9 800C   1/1503 000 00012.8.201419.12.2014
NOK4I 57NDS5,70C   1/2  10 000 00012.8.201419.9.2014
NOK4I 59NDS5,90C   1/2  10 000 00012.8.201419.9.2014
NRE4U 22NDS22,00P   1/5  3 000 00012.8.201419.9.2014
NRE4I 25NDS25,00C   1/5  3 000 00012.8.201419.9.2014
NRE4L 27NDS27,00C   1/5  3 000 00012.8.201419.12.2014
STE4U 55NDS5,50P   1/2  300000012.8.201419.9.2014
STE4I 68NDS6,80C   1/2  300000012.8.201419.9.2014
STE4L   7NDS7,00C   1/2  3 000 00012.8.201419.12.2014
UPM4U 10NDS10,00P   1/2  3 000 00012.8.201419.9.2014
UPM4I 115NDS11,50C   1/2  3 000 00012.8.201419.9.2014
UPM4L 12NDS12,00C   1/2  3 000 00012.8.201419.12.2014

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 11.08.2014

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9369 49354.