Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 24 uutta warranttisarjaa 12.09.2014 (sarja 2014:13 FI)

11.09.14 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ)laskee warranttiohjelmansa puitteissaliikkeeseen 24 uutta warranttisarjaa 12.09.2014.Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi.Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu13.6.2014julkaistusta ohjelmaesitteestä ja 2.9.2014 julkaistusta täydentävästä ohjelmaesitteestä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuusNokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen   määräOstowarrantti:(Loppukurssi –   Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX   Helsinki OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä3 000 000 – 15 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX   Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea   Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle   yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta,www.deutsche-boerse.comjawww.nokia.com.Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana   liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin   kaupankäynti-tunnusWarrantin   ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden   ISIN-koodi
DAX4V9400NDSFI4000105663DAXDE0008469008
DAX4V9500NDSFI4000105671DAXDE0008469008
DAX4L9900NDSFI4000105689DAXDE0008469008
DAX4L10100NDSFI4000105697DAXDE0008469008
DAX4X9600NDSFI4000105705DAXDE0008469008
DAX4X9400NDSFI4000105713DAXDE0008469008
DAX4X9300NDSFI4000105721DAXDE0008469008
DAX4X9000NDSFI4000105739DAXDE0008469008
DAX5C10000NDSFI4000105747DAXDE0008469008
DAX5C10500NDSFI4000105754DAXDE0008469008
DAX5C11000NDSFI4000105762DAXDE0008469008
DAX5O9500NDSFI4000105770DAXDE0008469008
DAX5O9000NDSFI4000105788DAXDE0008469008
DAX5O8500NDSFI4000105796DAXDE0008469008
NOK4L   7NDSFI4000105804Nokia OyjFI0009000681
NOK4L 72NDSFI4000105812Nokia OyjFI0009000681
NOK4X 62NDSFI4000105820Nokia OyjFI0009000681
NOK4X   6NDSFI4000105838Nokia OyjFI0009000681
NOK5C   7NDSFI4000105846Nokia OyjFI0009000681
NOK5C 74NDSFI4000105853Nokia OyjFI0009000681
NOK5O 58NDSFI4000105861Nokia OyjFI0009000681
NOK5F   7NDSFI4000105879Nokia OyjFI0009000681
NOK5F 74NDSFI4000105887Nokia OyjFI0009000681
NOK5R 58NDSFI4000105895Nokia OyjFI0009000681

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX4V9400NDS9 400P   1/150300000012.9.201417.10.2014
DAX4V9500NDS9 500P   1/150300000012.9.201417.10.2014
DAX4L9900NDS9 900C   1/150300000012.9.201419.12.2014
DAX4L10100NDS10 100C   1/150300000012.9.201419.12.2014
DAX4X9600NDS9 600P   1/150300000012.9.201419.12.2014
DAX4X9400NDS9 400P   1/150300000012.9.201419.12.2014
DAX4X9300NDS9 300P   1/150300000012.9.201419.12.2014
DAX4X9000NDS9 000P   1/150300000012.9.201419.12.2014
DAX5C10000NDS10 000C   1/150300000012.9.201420.3.2015
DAX5C10500NDS10 500C   1/150300000012.9.201420.3.2015
DAX5C11000NDS11 000C   1/150300000012.9.201420.3.2015
DAX5O9500NDS9 500P   1/150300000012.9.201420.3.2015
DAX5O9000NDS9 000P   1/150300000012.9.201420.3.2015
DAX5O8500NDS8 500P   1/150300000012.9.201420.3.2015
NOK4L   7NDS7,00C   1/21000000012.9.201419.12.2014
NOK4L 72NDS7,20C   1/21000000012.9.201419.12.2014
NOK4X 62NDS6,20P   1/21000000012.9.201419.12.2014
NOK4X   6NDS6,00P   1/21000000012.9.201419.12.2014
NOK5C   7NDS7,00C   1/51500000012.9.201420.3.2015
NOK5C 74NDS7,40C   1/51500000012.9.201420.3.2015
NOK5O 58NDS5,80P   1/51500000012.9.201420.3.2015
NOK5F   7NDS7,00C   1/51500000012.9.201418.6.2015
NOK5F 74NDS7,40C   1/51500000012.9.201418.6.2015
NOK5R 58NDS5,80P   1/51500000012.9.201418.6.2015

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 11.09.2014

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9369 49354.