Nordea Pankki Suomi Oyj – osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

16.07.15 15:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj:n osavuosikatsaus on julkistettu. Pörssitiedotteella julkistetaan vain ne osavuosikatsauksiin sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa www.nordea.com (Investor Relations/Raportteja ja esityksiä).

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Tämä lakisääteinen osavuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla. Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö.

Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kullakin on täysi vastuu omista arvoketjuistaan: vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Nordea Bank AB:n (publ) osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin osavuosikatsaukseen.

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2015

Nordea Pankki Suomi -konsernin liikevoitto nousi 854 miljoonaan euroon

Rahoituskate laski 11 % johtuen pääosin ulkomaisten toimintojen myynnistä

Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 14 % 1 389 miljoonaan euroon

Liiketoiminnan kulut yhteensä laskivat 11 % ja olivat 480 miljoonaa euroa

Luottotappiot olivat jonkin verran edellisvuotta korkeammat

Luotot yleisölle, pois lukien takaisinostosopimukset ja siirretyt ulkomaiset toiminnot, kasvoivat vuositasolla 2 %

Keskeiset tunnusluvut1-61-6Muutos1-12
20152014%2014
Rahoituskate, miljoonaa euroa527595- 111 189
Liiketoiminnan tuotot, miljoonaa euroa1 3891 219142 278
Tulos ennen luottotappioita, miljoonaa euroa909681331 194
Arvonalennustappiot luotoista, miljoonaa euroa-55-4912-60
Liikevoitto, miljoonaa euroa854632351 134
Luottotappiotaso, pistettä1095
Oman pääoman tuotto, %13,510,89,4
Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma, Basel I –lattiasäännösten mukaan, %15,413,915,1
Vakavaraisuussuhde, Basel I –lattiasäännösten mukaani, %15,614,015,2
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)6 6156 775-26 653

Helsingissä 16.7.2015

Nordea Pankki Suomi Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Satu Vartiainen, vt. talousjohtaja        +358 40 7070 866
Kati Tommiska, viestintäjohtaja         +358 9 165 42325