Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 67 uutta warranttisarjaa 31.07.2015 (sarja 2015:8 FI)

30.07.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ)laskee warranttiohjelmansa puitteissaliikkeeseen 67 uutta warranttisarjaa 31.07.2015.Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/henkilöasiakkaat/sijoittaminen/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä1 500 000 – 3 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.fortum.com,www.kone.com,www.metso.com, www.nesteoil.com,www.nokianrenkaat.fi,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com,www.wartsila.comjawww.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX5V9250NDSFI4000162839DAXDE0008469008
DAX5V9500NDSFI4000162847DAXDE0008469008
DAX5V9750NDSFI4000162854DAXDE0008469008
DAX5V10000NDSFI4000162862DAXDE0008469008
DAX5V10250NDSFI4000162870DAXDE0008469008
DAX5V10500NDSFI4000162888DAXDE0008469008
DAX5V10750NDSFI4000162896DAXDE0008469008
DAX5J11500NDSFI4000162904DAXDE0008469008
DAX5J11750NDSFI4000162912DAXDE0008469008
DAX5J12000NDSFI4000162920DAXDE0008469008
DAX5J12250NDSFI4000162938DAXDE0008469008
DAX5J12500NDSFI4000162946DAXDE0008469008
DAX5J12750NDSFI4000162953DAXDE0008469008
DAX5J13000NDSFI4000162961DAXDE0008469008
FUM5V 13NDSFI4000162979Fortum OyjFI0009007132
FUM5V 14NDSFI4000162987Fortum OyjFI0009007132
FUM5J 17NDSFI4000162995Fortum OyjFI0009007132
FUM5J 18NDSFI4000163001Fortum OyjFI0009007132
FUM5J 19NDSFI4000163019Fortum OyjFI0009007132
FUM5X 12NDSFI4000163027Fortum OyjFI0009007132
FUM5X 13NDSFI4000163035Fortum OyjFI0009007132
FUM5L 17NDSFI4000163043Fortum OyjFI0009007132
KNE5V 30NDSFI4000163050Kone OyjFI0009013403
KNE5V 34NDSFI4000163068Kone OyjFI0009013403
KNE5J 40NDSFI4000163076Kone OyjFI0009013403
KNE5J 42NDSFI4000163084Kone OyjFI0009013403
KNE5J 44NDSFI4000163092Kone OyjFI0009013403
MEO5V 20NDSFI4000163100Metso OyjFI0009007835
MEO5V 22NDSFI4000163118Metso OyjFI0009007835
MEO5J 26NDSFI4000163126Metso OyjFI0009007835
MEO5J 28NDSFI4000163134Metso OyjFI0009007835
MEO5J 30NDSFI4000163142Metso OyjFI0009007835
NES5V 20NDSFI4000163159Neste Oil OyjFI0009013296
NES5V 22NDSFI4000163167Neste Oil OyjFI0009013296
NES5J 26NDSFI4000163175Neste Oil OyjFI0009013296
NES5J 28NDSFI4000163183Neste Oil OyjFI0009013296
NES5J 30NDSFI4000163191Neste Oil OyjFI0009013296
NES5L 30NDSFI4000163209Neste Oil OyjFI0009013296
NES6C 32NDSFI4000163217Neste Oil OyjFI0009013296
NRE5V 225NDSFI4000163225Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE5V 25NDSFI4000163233Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE5J 30NDSFI4000163241Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE5J 325NDSFI4000163258Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE5J 35NDSFI4000163266Nokian Renkaat OyjFI0009005318
SAM5V 38NDSFI4000163274Sampo OyjFI0009003305
SAM5V 40NDSFI4000163282Sampo OyjFI0009003305
SAM5V 42NDSFI4000163290Sampo OyjFI0009003305
SAM5J 48NDSFI4000163308Sampo OyjFI0009003305
SAM5J 50NDSFI4000163316Sampo OyjFI0009003305
SAM5J 52NDSFI4000163324Sampo OyjFI0009003305
STE5V 65NDSFI4000163332Stora Enso OyjFI0009005961
STE5V   7NDSFI4000163340Stora Enso OyjFI0009005961
STE5V 75NDSFI4000163357Stora Enso OyjFI0009005961
STE5J 95NDSFI4000163365Stora Enso OyjFI0009005961
STE5J 10NDSFI4000163373Stora Enso OyjFI0009005961
STE5J 105NDSFI4000163381Stora Enso OyjFI0009005961
UPM5V 13NDSFI4000163399UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5V 14NDSFI4000163407UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5V 15NDSFI4000163415UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5J 17NDSFI4000163423UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5J 18NDSFI4000163431UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5J 19NDSFI4000163449UPM-Kymmene OyjFI0009005987
WRT5V 32NDSFI4000163456Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT5V 35NDSFI4000163464Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT5J 45NDSFI4000163472Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT5J 47NDSFI4000163480Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT5J 50NDSFI4000163498Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX5V9250NDS9 250P   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5V9500NDS9 500P   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5V9750NDS9 750P   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5V10000NDS10 000P   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5V10250NDS10 250P   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5V10500NDS10 500P   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5V10750NDS10 750P   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5J11500NDS11 500C   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5J11750NDS11 750C   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5J12000NDS12 000C   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5J12250NDS12 250C   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5J12500NDS12 500C   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5J12750NDS12 750C   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
DAX5J13000NDS13 000C   1/1503 000 0002015-07-312015-10-16
FUM5V 13NDS13,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
FUM5V 14NDS14,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
FUM5J 17NDS17,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
FUM5J 18NDS18,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
FUM5J 19NDS19,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
FUM5X 12NDS12,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-12-18
FUM5X 13NDS13,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-12-18
FUM5L 17NDS17,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-12-18
KNE5V 30NDS30,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
KNE5V 34NDS34,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
KNE5J 40NDS40,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
KNE5J 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
KNE5J 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
MEO5V 20NDS20,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
MEO5V 22NDS22,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
MEO5J 26NDS26,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
MEO5J 28NDS28,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
MEO5J 30NDS30,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
NES5V 20NDS20,00P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
NES5V 22NDS22,00P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
NES5J 26NDS26,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
NES5J 28NDS28,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
NES5J 30NDS30,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
NES5L 30NDS30,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-12-18
NES6C 32NDS32,00C   1/5  3 000 0002015-07-312016-03-18
NRE5V 225NDS22,50P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
NRE5V 25NDS25,00P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
NRE5J 30NDS30,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
NRE5J 325NDS32,50C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
NRE5J 35NDS35,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
SAM5V 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
SAM5V 40NDS40,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
SAM5V 42NDS42,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
SAM5J 48NDS48,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
SAM5J 50NDS50,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
SAM5J 52NDS52,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
STE5V 65NDS6,50P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
STE5V   7NDS7,00P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
STE5V 75NDS7,50P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
STE5J 95NDS9,50C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
STE5J 10NDS10,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
STE5J 105NDS10,50C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
UPM5V 13NDS13,00P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
UPM5V 14NDS14,00P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
UPM5V 15NDS15,00P   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
UPM5J 17NDS17,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
UPM5J 18NDS18,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
UPM5J 19NDS19,00C   1/5  3 000 0002015-07-312015-10-16
WRT5V 32NDS32,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
WRT5V 35NDS35,00P   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
WRT5J 45NDS45,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
WRT5J 47NDS47,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16
WRT5J 50NDS50,00C   1/5  1 500 0002015-07-312015-10-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 30.07.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://warrantit.nordeamarkets.com