Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 40 uutta turbowarranttisarjaa 03.08.2015 (sarja 2015:15 FI)

31.07.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 40 uutta turbowarranttisarjaa 03.08.2015. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä:Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.fortum.com,www.metso.com, www.nesteoil.com,www.nokia.com,www.nokianrenkaat.fi,www.outotec.com,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com,www.valmet.com,www.wartsila.com,www.yit.com jawww.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX5I11100NDS2FI4000163506DAXDE0008469008
TDAX5I11200NDS2FI4000163514DAXDE0008469008
TDAX5U11300NDS1FI4000163522DAXDE0008469008
TDAX5U11400NDS1FI4000163530DAXDE0008469008
TDAX5U11500NDS2FI4000163548DAXDE0008469008
TDAX5U11600NDS2FI4000163555DAXDE0008469008
TDAX5U11700NDS1FI4000163563DAXDE0008469008
TDAX5U11800NDS1FI4000163571DAXDE0008469008
TFUM5U 16NDSFI4000163589Fortum OyjFI0009007132
TFUM5U 17NDS1FI4000163597Fortum OyjFI0009007132
TMEO5I 24NDS2FI4000163605Metso OyjFI0009007835
TNES5I 24NDSFI4000163613Neste Oil OyjFI0009013296
TNES5U 26NDS1FI4000163621Neste Oil OyjFI0009013296
TNRE5U 28NDSFI4000163639Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TOTE5I   6NDSFI4000163647Outotec OyjFI0009014575
TOTE5U 64NDS1FI4000163654Outotec OyjFI0009014575
TOTE5U 68NDSFI4000163662Outotec OyjFI0009014575
TSAM5U 46NDS1FI4000163670Sampo OyjFI0009003305
TSAM5U 52NDSFI4000163688Sampo OyjFI0009003305
TSTE5I 65NDSFI4000163696Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE5I   7NDSFI4000163704Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE5U   9NDSFI4000163712Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE5U 95NDS1FI4000163720Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE5U 10NDS1FI4000163738Stora Enso OyjFI0009005961
TUPM5U 17NDS1FI4000163746UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TVAL5U 105NDS1FI4000163753Valmet OyjFI4000074984
TWRT5I 34NDSFI4000163761Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT5I 40NDS2FI4000163779Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT5U 44NDS1FI4000163787Wärtsilä OyjFI0009003727
TYTY5I 46NDSFI4000163795YIT OyjFI0009800643
TYTY5I   5NDSFI4000163803YIT OyjFI0009800643
TYTY5I 54NDSFI4000163811YIT OyjFI0009800643
TYTY5U   6NDSFI4000163829YIT OyjFI0009800643
TYTY5U 64NDSFI4000163837YIT OyjFI0009800643
TYTY5U 68NDS1FI4000163845YIT OyjFI0009800643
TNOK5I   6NDS2FI4000163852Nokia OyjFI0009000681
TNOK5I 61NDS2FI4000163860Nokia OyjFI0009000681
TNOK5I 62NDS1FI4000163878Nokia OyjFI0009000681
TNOK5I 63NDSFI4000163886Nokia OyjFI0009000681
TNOK5U 65NDS1FI4000163894Nokia OyjFI0009000681

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
KerroinLiikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX5I11100NDS21110011100C   1/1502015-08-032015-09-18
TDAX5I11200NDS21120011200C   1/1502015-08-032015-09-18
TDAX5U11300NDS11130011300P   1/1502015-08-032015-09-18
TDAX5U11400NDS11140011400P   1/1502015-08-032015-09-18
TDAX5U11500NDS21150011500P   1/1502015-08-032015-09-18
TDAX5U11600NDS21160011600P   1/1502015-08-032015-09-18
TDAX5U11700NDS11170011700P   1/1502015-08-032015-09-18
TDAX5U11800NDS11180011800P   1/1502015-08-032015-09-18
TFUM5U 16NDS16,0016,00P   1/22015-08-032015-09-18
TFUM5U 17NDS117,0017,00P   1/22015-08-032015-09-18
TMEO5I 24NDS224,0024,00C   1/52015-08-032015-09-18
TNES5I 24NDS24,0024,00C   1/22015-08-032015-09-18
TNES5U 26NDS126,0026,00P   1/22015-08-032015-09-18
TNRE5U 28NDS28,0028,00P   1/52015-08-032015-09-18
TOTE5I   6NDS6,006,00C   1/22015-08-032015-09-18
TOTE5U 64NDS16,406,40P   1/22015-08-032015-09-18
TOTE5U 68NDS6,806,80P   1/22015-08-032015-09-18
TSAM5U 46NDS146,0046,00P   1/52015-08-032015-09-18
TSAM5U 52NDS52,0052,00P   1/52015-08-032015-09-18
TSTE5I 65NDS6,506,50C1      2015-08-032015-09-18
TSTE5I   7NDS7,007,00C1      2015-08-032015-09-18
TSTE5U   9NDS9,009,00P1      2015-08-032015-09-18
TSTE5U 95NDS19,509,50P1      2015-08-032015-09-18
TSTE5U 10NDS110,0010,00P1      2015-08-032015-09-18
TUPM5U 17NDS117,0017,00P1      2015-08-032015-09-18
TVAL5U 105NDS110,5010,50P   1/22015-08-032015-09-18
TWRT5I 34NDS34,0034,00C   1/52015-08-032015-09-18
TWRT5I 40NDS240,0040,00C   1/52015-08-032015-09-18
TWRT5U 44NDS144,0044,00P   1/52015-08-032015-09-18
TYTY5I 46NDS4,604,60C   1/22015-08-032015-09-18
TYTY5I   5NDS5,005,00C   1/22015-08-032015-09-18
TYTY5I 54NDS5,405,40C   1/22015-08-032015-09-18
TYTY5U   6NDS6,006,00P   1/22015-08-032015-09-18
TYTY5U 64NDS6,406,40P   1/22015-08-032015-09-18
TYTY5U 68NDS16,806,80P   1/22015-08-032015-09-18
TNOK5I   6NDS26,006,00C1      2015-08-032015-09-18
TNOK5I 61NDS26,106,10C1      2015-08-032015-09-18
TNOK5I 62NDS16,206,20C1      2015-08-032015-09-18
TNOK5I 63NDS6,306,30C1      2015-08-032015-09-18
TNOK5U 65NDS16,506,50P1      2015-08-032015-09-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 31.07.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit