Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 36 uutta warranttisarjaa 07.08.2015 (sarja 2015:9 FI)

06.08.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ)laskee warranttiohjelmansa puitteissaliikkeeseen 36 uutta warranttisarjaa 07.08.2015.Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusNokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä3 000 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.nokia.comjawww.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX5V11000NDSFI4000163902DAXDE0008469008
DAX5W9500NDSFI4000163910DAXDE0008469008
DAX5W9750NDSFI4000163928DAXDE0008469008
DAX5W10000NDSFI4000163936DAXDE0008469008
DAX5W10250NDSFI4000163944DAXDE0008469008
DAX5W10500NDSFI4000163951DAXDE0008469008
DAX5W10750NDSFI4000163969DAXDE0008469008
DAX5W11000NDSFI4000163977DAXDE0008469008
DAX5K11750NDSFI4000163985DAXDE0008469008
DAX5K12000NDSFI4000163993DAXDE0008469008
DAX5K12250NDSFI4000164009DAXDE0008469008
DAX5K12500NDSFI4000164017DAXDE0008469008
DAX5K12750NDSFI4000164025DAXDE0008469008
DAX5K13000NDSFI4000164033DAXDE0008469008
DAX5K13250NDSFI4000164041DAXDE0008469008
DAX6O11000NDSFI4000164058DAXDE0008469008
NOK5V 56NDSFI4000164066Nokia OyjFI0009000681
NOK5V 58NDSFI4000164074Nokia OyjFI0009000681
NOK5V   6NDSFI4000164082Nokia OyjFI0009000681
NOK5V 62NDSFI4000164090Nokia OyjFI0009000681
NOK5J 65NDSFI4000164108Nokia OyjFI0009000681
NOK5J 67NDSFI4000164116Nokia OyjFI0009000681
NOK5J 69NDSFI4000164124Nokia OyjFI0009000681
NOK5J 71NDSFI4000164132Nokia OyjFI0009000681
NOK5J 73NDSFI4000164140Nokia OyjFI0009000681
NOK5J 75NDSFI4000164157Nokia OyjFI0009000681
NOK5W 56NDSFI4000164165Nokia OyjFI0009000681
NOK5W 58NDSFI4000164173Nokia OyjFI0009000681
NOK5W   6NDSFI4000164181Nokia OyjFI0009000681
NOK5W 62NDSFI4000164199Nokia OyjFI0009000681
NOK5K 65NDSFI4000164207Nokia OyjFI0009000681
NOK5K 67NDSFI4000164215Nokia OyjFI0009000681
NOK5K 69NDSFI4000164223Nokia OyjFI0009000681
NOK5K 71NDSFI4000164231Nokia OyjFI0009000681
NOK5K 73NDSFI4000164249Nokia OyjFI0009000681
NOK5K 75NDSFI4000164256Nokia OyjFI0009000681

TAULUKOT 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX5V11000NDS11 000P   1/1503 000 0002015-08-072015-10-16
DAX5W9500NDS9 500P   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5W9750NDS9 750P   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5W10000NDS10 000P   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5W10250NDS10 250P   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5W10500NDS10 500P   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5W10750NDS10 750P   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5W11000NDS11 000P   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5K11750NDS11 750C   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5K12000NDS12 000C   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5K12250NDS12 250C   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5K12500NDS12 500C   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5K12750NDS12 750C   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5K13000NDS13 000C   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX5K13250NDS13 250C   1/1503 000 0002015-08-072015-11-20
DAX6O11000NDS11 000P   1/1503 000 0002015-08-072016-03-18
NOK5V 56NDS5,60P   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5V 58NDS5,80P   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5V   6NDS6,00P   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5V 62NDS6,20P   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5J 65NDS6,50C   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5J 67NDS6,70C   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5J 69NDS6,90C   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5J 71NDS7,10C   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5J 73NDS7,30C   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5J 75NDS7,50C   1/5  10 000 0002015-08-072015-10-16
NOK5W 56NDS5,60P   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20
NOK5W 58NDS5,80P   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20
NOK5W   6NDS6,00P   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20
NOK5W 62NDS6,20P   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20
NOK5K 65NDS6,50C   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20
NOK5K 67NDS6,70C   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20
NOK5K 69NDS6,90C   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20
NOK5K 71NDS7,10C   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20
NOK5K 73NDS7,30C   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20
NOK5K 75NDS7,50C   1/5  10 000 0002015-08-072015-11-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 06.08.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit