Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 14 uutta turbowarranttisarjaa 14.08.2015 (sarja 2015:17 FI)

13.08.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 14 uutta turbowarranttisarjaa 14.08.2015. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusNokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Valmet Oyj:n (VALMT) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä:Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.nokia.com,www.nokianrenkaat.fi,www.outotec.com,www.valmet.com,www.wartsila.comjawww.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX5U11200NDS1FI4000164397DAXDE0008469008
TDAX5U11300NDS2FI4000164405DAXDE0008469008
TDAX5U11400NDS2FI4000164413DAXDE0008469008
TDAX5U11500NDS3FI4000164421DAXDE0008469008
TDAX5U11600NDS3FI4000164439DAXDE0008469008
TNOK5U 61NDSFI4000164447Nokia OyjFI0009000681
TNOK5U 62NDS2FI4000164454Nokia OyjFI0009000681
TNOK5U 63NDS1FI4000164462Nokia OyjFI0009000681
TNOK5U 64NDS1FI4000164470Nokia OyjFI0009000681
TNRE5I 20NDSFI4000164488Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE5U 28NDS1FI4000164496Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TOTE5U 62NDS3FI4000164504Outotec OyjFI0009014575
TVAL5U 11NDS1FI4000164512Valmet OyjFI4000074984
TWRT5U 42NDS1FI4000164520Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
KerroinLiikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX5U11200NDS11120011200P   1/1502015-08-142015-09-18
TDAX5U11300NDS21130011300P   1/1502015-08-142015-09-18
TDAX5U11400NDS21140011400P   1/1502015-08-142015-09-18
TDAX5U11500NDS31150011500P   1/1502015-08-142015-09-18
TDAX5U11600NDS31160011600P   1/1502015-08-142015-09-18
TNOK5U 61NDS6,106,10P1      2015-08-142015-09-18
TNOK5U 62NDS26,206,20P1      2015-08-142015-09-18
TNOK5U 63NDS16,306,30P1      2015-08-142015-09-18
TNOK5U 64NDS16,406,40P1      2015-08-142015-09-18
TNRE5I 20NDS20,0020,00C   1/52015-08-142015-09-18
TNRE5U 28NDS128,0028,00P   1/52015-08-142015-09-18
TOTE5U 62NDS36,206,20P   1/22015-08-142015-09-18
TVAL5U 11NDS111,0011,00P   1/22015-08-142015-09-18
TWRT5U 42NDS142,0042,00P   1/52015-08-142015-09-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 13.08.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit