Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 66 uutta warranttisarjaa 04.09.2015 (sarja 2015:10 FI)

03.09.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ)laskee warranttiohjelmansa puitteissaliikkeeseen 66 uutta warranttisarjaa 04.09.2015.Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.fortum.com,www.metso.com,www.nokia.com,www.nokianrenkaat.fi,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com,www.wartsila.comjawww.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX5V8750NDSFI4000164538DAXDE0008469008
DAX5V9000NDSFI4000164546DAXDE0008469008
DAX5J11000NDSFI4000164553DAXDE0008469008
DAX5J11250NDSFI4000164561DAXDE0008469008
DAX5W8750NDSFI4000164579DAXDE0008469008
DAX5W9000NDSFI4000164587DAXDE0008469008
DAX5W9250NDSFI4000164595DAXDE0008469008
DAX5K11000NDSFI4000164603DAXDE0008469008
DAX5K11250NDSFI4000164611DAXDE0008469008
DAX5K11500NDSFI4000164629DAXDE0008469008
DAX5X8750NDSFI4000164637DAXDE0008469008
DAX6O8500NDSFI4000164645DAXDE0008469008
DAX6R8500NDSFI4000164652DAXDE0008469008
DAX6F11500NDSFI4000164660DAXDE0008469008
DAX6X8500NDSFI4000164678DAXDE0008469008
DAX6L11500NDSFI4000164686DAXDE0008469008
FUM5V 12NDSFI4000164694Fortum OyjFI0009007132
FUM5J 16NDSFI4000164702Fortum OyjFI0009007132
FUM5L 16NDSFI4000164710Fortum OyjFI0009007132
FUM6C 17NDSFI4000164728Fortum OyjFI0009007132
MEO5V 18NDSFI4000164736Metso OyjFI0009007835
MEO5X 18NDSFI4000164744Metso OyjFI0009007835
MEO5L 26NDSFI4000164751Metso OyjFI0009007835
MEO6O 18NDSFI4000164769Metso OyjFI0009007835
MEO6C 26NDSFI4000164777Metso OyjFI0009007835
NOK5V 46NDSFI4000164785Nokia OyjFI0009000681
NOK5V 48NDSFI4000164793Nokia OyjFI0009000681
NOK5V   5NDSFI4000164801Nokia OyjFI0009000681
NOK5V 52NDSFI4000164819Nokia OyjFI0009000681
NOK5V 54NDSFI4000164827Nokia OyjFI0009000681
NOK5J 59NDSFI4000164835Nokia OyjFI0009000681
NOK5J 61NDSFI4000164843Nokia OyjFI0009000681
NOK5J 63NDSFI4000164850Nokia OyjFI0009000681
NOK5W 46NDSFI4000164868Nokia OyjFI0009000681
NOK5W 48NDSFI4000164876Nokia OyjFI0009000681
NOK5W   5NDSFI4000164884Nokia OyjFI0009000681
NOK5W 52NDSFI4000164892Nokia OyjFI0009000681
NOK5W 54NDSFI4000164900Nokia OyjFI0009000681
NOK5K 59NDSFI4000164918Nokia OyjFI0009000681
NOK5K 61NDSFI4000164926Nokia OyjFI0009000681
NOK5K 63NDSFI4000164934Nokia OyjFI0009000681
NOK5X 44NDSFI4000164942Nokia OyjFI0009000681
NOK5X 46NDSFI4000164959Nokia OyjFI0009000681
NOK5X 48NDSFI4000164967Nokia OyjFI0009000681
NOK5L   6NDSFI4000164975Nokia OyjFI0009000681
NOK5L 62NDSFI4000164983Nokia OyjFI0009000681
NOK6O 44NDSFI4000164991Nokia OyjFI0009000681
NOK6O 46NDSFI4000165006Nokia OyjFI0009000681
NOK6C   6NDSFI4000165014Nokia OyjFI0009000681
NOK6R 45NDSFI4000165022Nokia OyjFI0009000681
NOK6X 45NDSFI4000165030Nokia OyjFI0009000681
NRE5V 20NDSFI4000165048Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE5J 275NDSFI4000165055Nokian Renkaat OyjFI0009005318
SAM5J 46NDSFI4000165063Sampo OyjFI0009003305
STE5J   9NDSFI4000165071Stora Enso OyjFI0009005961
STE6O 65NDSFI4000165089Stora Enso OyjFI0009005961
STE6C 95NDSFI4000165097Stora Enso OyjFI0009005961
STE6C 10NDSFI4000165105Stora Enso OyjFI0009005961
UPM5J 16NDSFI4000165113UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5L 17NDSFI4000165121UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5L 175NDSFI4000165139UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM6C 17NDSFI4000165147UPM-Kymmene OyjFI0009005987
WRT5J 40NDSFI4000165154Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT5J 42NDSFI4000165162Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT5L 40NDSFI4000165170Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6C 45NDSFI4000165188Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX5V8750NDS8 750P   1/1503 000 0002015-09-042015-10-16
DAX5V9000NDS9 000P   1/1503 000 0002015-09-042015-10-16
DAX5J11000NDS11 000C   1/1503 000 0002015-09-042015-10-16
DAX5J11250NDS11 250C   1/1503 000 0002015-09-042015-10-16
DAX5W8750NDS8 750P   1/1503 000 0002015-09-042015-11-20
DAX5W9000NDS9 000P   1/1503 000 0002015-09-042015-11-20
DAX5W9250NDS9 250P   1/1503 000 0002015-09-042015-11-20
DAX5K11000NDS11 000C   1/1503 000 0002015-09-042015-11-20
DAX5K11250NDS11 250C   1/1503 000 0002015-09-042015-11-20
DAX5K11500NDS11 500C   1/1503 000 0002015-09-042015-11-20
DAX5X8750NDS8 750P   1/1503 000 0002015-09-042015-12-18
DAX6O8500NDS8 500P   1/1503 000 0002015-09-042016-03-18
DAX6R8500NDS8 500P   1/1503 000 0002015-09-042016-06-17
DAX6F11500NDS11 500C   1/1503 000 0002015-09-042016-06-17
DAX6X8500NDS8 500P   1/1503 000 0002015-09-042016-12-16
DAX6L11500NDS11 500C   1/1503 000 0002015-09-042016-12-16
FUM5V 12NDS12,00P   1/5  1 500 0002015-09-042015-10-16
FUM5J 16NDS16,00C   1/5  1 500 0002015-09-042015-10-16
FUM5L 16NDS16,00C   1/5  1 500 0002015-09-042015-12-18
FUM6C 17NDS17,00C   1/5  1 500 0002015-09-042016-03-18
MEO5V 18NDS18,00P   1/5  1 500 0002015-09-042015-10-16
MEO5X 18NDS18,00P   1/5  1 500 0002015-09-042015-12-18
MEO5L 26NDS26,00C   1/5  1 500 0002015-09-042015-12-18
MEO6O 18NDS18,00P   1/5  1 500 0002015-09-042016-03-18
MEO6C 26NDS26,00C   1/5  1 500 0002015-09-042016-03-18
NOK5V 46NDS4,60P   1/5  10 000 0002015-09-042015-10-16
NOK5V 48NDS4,80P   1/5  10 000 0002015-09-042015-10-16
NOK5V   5NDS5,00P   1/5  10 000 0002015-09-042015-10-16
NOK5V 52NDS5,20P   1/5  10 000 0002015-09-042015-10-16
NOK5V 54NDS5,40P   1/5  10 000 0002015-09-042015-10-16
NOK5J 59NDS5,90C   1/5  10 000 0002015-09-042015-10-16
NOK5J 61NDS6,10C   1/5  10 000 0002015-09-042015-10-16
NOK5J 63NDS6,30C   1/5  10 000 0002015-09-042015-10-16
NOK5W 46NDS4,60P   1/5  10 000 0002015-09-042015-11-20
NOK5W 48NDS4,80P   1/5  10 000 0002015-09-042015-11-20
NOK5W   5NDS5,00P   1/5  10 000 0002015-09-042015-11-20
NOK5W 52NDS5,20P   1/5  10 000 0002015-09-042015-11-20
NOK5W 54NDS5,40P   1/5  10 000 0002015-09-042015-11-20
NOK5K 59NDS5,90C   1/5  10 000 0002015-09-042015-11-20
NOK5K 61NDS6,10C   1/5  10 000 0002015-09-042015-11-20
NOK5K 63NDS6,30C   1/5  10 000 0002015-09-042015-11-20
NOK5X 44NDS4,40P   1/5  10 000 0002015-09-042015-12-18
NOK5X 46NDS4,60P   1/5  10 000 0002015-09-042015-12-18
NOK5X 48NDS4,80P   1/5  10 000 0002015-09-042015-12-18
NOK5L   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002015-09-042015-12-18
NOK5L 62NDS6,20C   1/5  10 000 0002015-09-042015-12-18
NOK6O 44NDS4,40P   1/5  10 000 0002015-09-042016-03-18
NOK6O 46NDS4,60P   1/5  10 000 0002015-09-042016-03-18
NOK6C   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002015-09-042016-03-18
NOK6R 45NDS4,50P   1/5  10 000 0002015-09-042016-06-17
NOK6X 45NDS4,50P   1/5  10 000 0002015-09-042016-12-16
NRE5V 20NDS20,00P   1/5  3 000 0002015-09-042015-10-16
NRE5J 275NDS27,50C   1/5  3 000 0002015-09-042015-10-16
SAM5J 46NDS46,00C   1/5  1 500 0002015-09-042015-10-16
STE5J   9NDS9,00C   1/5  3 000 0002015-09-042015-10-16
STE6O 65NDS6,50P   1/5  3 000 0002015-09-042016-03-18
STE6C 95NDS9,50C   1/5  3 000 0002015-09-042016-03-18
STE6C 10NDS10,00C   1/5  3 000 0002015-09-042016-03-18
UPM5J 16NDS16,00C   1/5  3 000 0002015-09-042015-10-16
UPM5L 17NDS17,00C   1/5  3 000 0002015-09-042015-12-18
UPM5L 175NDS17,50C   1/5  3 000 0002015-09-042015-12-18
UPM6C 17NDS17,00C   1/5  3 000 0002015-09-042016-03-18
WRT5J 40NDS40,00C   1/5  1 500 0002015-09-042015-10-16
WRT5J 42NDS42,00C   1/5  1 500 0002015-09-042015-10-16
WRT5L 40NDS40,00C   1/5  1 500 0002015-09-042015-12-18
WRT6C 45NDS45,00C   1/5  1 500 0002015-09-042016-03-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 03.09.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit