Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 54 uutta turbowarranttisarjaa 07.09.2015 (sarja 2015:18 FI)

04.09.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 54 uutta turbowarranttisarjaa 07.09.2015. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä:Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.fortum.com,www.metso.com, www.nesteoil.com,www.nokia.com,www.nokianrenkaat.fi,www.outotec.com,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com,www.valmet.com,www.wartsila.com,www.yit.com jawww.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX5L9000NDSFI4000165196DAXDE0008469008
TDAX5L9200NDSFI4000165204DAXDE0008469008
TDAX5L9400NDSFI4000165212DAXDE0008469008
TDAX5L9600NDSFI4000165220DAXDE0008469008
TDAX5L9800NDSFI4000165238DAXDE0008469008
TDAX5L10000NDSFI4000165246DAXDE0008469008
TDAX5X10400NDSFI4000165253DAXDE0008469008
TDAX5X10600NDSFI4000165261DAXDE0008469008
TDAX5X10800NDSFI4000165279DAXDE0008469008
TDAX5X11000NDSFI4000165287DAXDE0008469008
TFUM5L 11NDSFI4000165295Fortum OyjFI0009007132
TFUM5L 12NDSFI4000165303Fortum OyjFI0009007132
TFUM5X 15NDSFI4000165311Fortum OyjFI0009007132
TFUM5X 16NDSFI4000165329Fortum OyjFI0009007132
TMEO5L 18NDSFI4000165337Metso OyjFI0009007835
TMEO5L 19NDSFI4000165345Metso OyjFI0009007835
TMEO5X 22NDSFI4000165352Metso OyjFI0009007835
TMEO5X 23NDSFI4000165360Metso OyjFI0009007835
TMEO5X 24NDSFI4000165378Metso OyjFI0009007835
TMEO5X 25NDSFI4000165386Metso OyjFI0009007835
TNES5L 22NDSFI4000165394Neste Oil OyjFI0009013296
TNES5X 24NDSFI4000165402Neste Oil OyjFI0009013296
TNOK5L   5NDSFI4000165410Nokia OyjFI0009000681
TNOK5L 51NDSFI4000165428Nokia OyjFI0009000681
TNOK5L 52NDSFI4000165436Nokia OyjFI0009000681
TNOK5L 53NDSFI4000165444Nokia OyjFI0009000681
TNOK5L 54NDSFI4000165451Nokia OyjFI0009000681
TNOK5L 55NDSFI4000165469Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 58NDSFI4000165477Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 59NDSFI4000165485Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X   6NDSFI4000165493Nokia OyjFI0009000681
TNRE5L 24NDSFI4000165501Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE5X 26NDSFI4000165519Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TOTE5L 42NDSFI4000165527Outotec OyjFI0009014575
TOTE5L 44NDSFI4000165535Outotec OyjFI0009014575
TOTE5L 46NDSFI4000165543Outotec OyjFI0009014575
TOTE5X   5NDSFI4000165550Outotec OyjFI0009014575
TOTE5X 52NDSFI4000165568Outotec OyjFI0009014575
TOTE5X 54NDSFI4000165576Outotec OyjFI0009014575
TOTE5X 56NDSFI4000165584Outotec OyjFI0009014575
TSAM5L 42NDSFI4000165592Sampo OyjFI0009003305
TSAM5X 46NDSFI4000165600Sampo OyjFI0009003305
TSTE5X 85NDSFI4000165618Stora Enso OyjFI0009005961
TUPM5X 16NDSFI4000165626UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM5X 17NDSFI4000165634UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TVAL5L   8NDSFI4000165642Valmet OyjFI4000074984
TVAL5X 95NDSFI4000165659Valmet OyjFI4000074984
TVAL5X 10NDSFI4000165667Valmet OyjFI4000074984
TVAL5X 105NDSFI4000165675Valmet OyjFI4000074984
TWRT5L 32NDSFI4000165683Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT5X 38NDSFI4000165691Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT5X 40NDSFI4000165709Wärtsilä OyjFI0009003727
TYTY5L 42NDSFI4000165717YIT OyjFI0009800643
TYTY5X 56NDSFI4000165725YIT OyjFI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
KerroinLiikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX5L9000NDS90009000C   1/1502015-09-072015-12-18
TDAX5L9200NDS92009200C   1/1502015-09-072015-12-18
TDAX5L9400NDS94009400C   1/1502015-09-072015-12-18
TDAX5L9600NDS96009600C   1/1502015-09-072015-12-18
TDAX5L9800NDS98009800C   1/1502015-09-072015-12-18
TDAX5L10000NDS1000010000C   1/1502015-09-072015-12-18
TDAX5X10400NDS1040010400P   1/1502015-09-072015-12-18
TDAX5X10600NDS1060010600P   1/1502015-09-072015-12-18
TDAX5X10800NDS1080010800P   1/1502015-09-072015-12-18
TDAX5X11000NDS1100011000P   1/1502015-09-072015-12-18
TFUM5L 11NDS11,0011,00C   1/22015-09-072015-12-18
TFUM5L 12NDS12,0012,00C   1/22015-09-072015-12-18
TFUM5X 15NDS15,0015,00P   1/22015-09-072015-12-18
TFUM5X 16NDS16,0016,00P   1/22015-09-072015-12-18
TMEO5L 18NDS18,0018,00C   1/52015-09-072015-12-18
TMEO5L 19NDS19,0019,00C   1/52015-09-072015-12-18
TMEO5X 22NDS22,0022,00P   1/52015-09-072015-12-18
TMEO5X 23NDS23,0023,00P   1/52015-09-072015-12-18
TMEO5X 24NDS24,0024,00P   1/52015-09-072015-12-18
TMEO5X 25NDS25,0025,00P   1/52015-09-072015-12-18
TNES5L 22NDS22,0022,00C   1/22015-09-072015-12-18
TNES5X 24NDS24,0024,00P   1/22015-09-072015-12-18
TNOK5L   5NDS5,005,00C1      2015-09-072015-12-18
TNOK5L 51NDS5,105,10C1      2015-09-072015-12-18
TNOK5L 52NDS5,205,20C1      2015-09-072015-12-18
TNOK5L 53NDS5,305,30C1      2015-09-072015-12-18
TNOK5L 54NDS5,405,40C1      2015-09-072015-12-18
TNOK5L 55NDS5,505,50C1      2015-09-072015-12-18
TNOK5X 58NDS5,805,80P1      2015-09-072015-12-18
TNOK5X 59NDS5,905,90P1      2015-09-072015-12-18
TNOK5X   6NDS6,006,00P1      2015-09-072015-12-18
TNRE5L 24NDS24,0024,00C   1/52015-09-072015-12-18
TNRE5X 26NDS26,0026,00P   1/52015-09-072015-12-18
TOTE5L 42NDS4,204,20C   1/22015-09-072015-12-18
TOTE5L 44NDS4,404,40C   1/22015-09-072015-12-18
TOTE5L 46NDS4,604,60C   1/22015-09-072015-12-18
TOTE5X   5NDS5,005,00P   1/22015-09-072015-12-18
TOTE5X 52NDS5,205,20P   1/22015-09-072015-12-18
TOTE5X 54NDS5,405,40P   1/22015-09-072015-12-18
TOTE5X 56NDS5,605,60P   1/22015-09-072015-12-18
TSAM5L 42NDS42,0042,00C   1/52015-09-072015-12-18
TSAM5X 46NDS46,0046,00P   1/52015-09-072015-12-18
TSTE5X 85NDS8,508,50P1      2015-09-072015-12-18
TUPM5X 16NDS16,0016,00P1      2015-09-072015-12-18
TUPM5X 17NDS17,0017,00P1      2015-09-072015-12-18
TVAL5L   8NDS8,008,00C   1/22015-09-072015-12-18
TVAL5X 95NDS9,509,50P   1/22015-09-072015-12-18
TVAL5X 10NDS10,0010,00P   1/22015-09-072015-12-18
TVAL5X 105NDS10,5010,50P   1/22015-09-072015-12-18
TWRT5L 32NDS32,0032,00C   1/52015-09-072015-12-18
TWRT5X 38NDS38,0038,00P   1/52015-09-072015-12-18
TWRT5X 40NDS40,0040,00P   1/52015-09-072015-12-18
TYTY5L 42NDS4,204,20C   1/22015-09-072015-12-18
TYTY5X 56NDS5,605,60P   1/22015-09-072015-12-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 04.09.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit