Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 36 uutta sertifikaattisarjaa 15.9.2015 (sarja 2015:1 FI)

14.09.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 36 uutta sertifikaattisarjaa 15.9.2015. Sertifikaattien kohde-etuuksina ovat STOXX Europe 600:n toimialaindeksien Healthcare (SXDP Index), Banks (SX7P Index), Oil & Gas (SXEP Index), Technology (SX8P Index), Basic Resources (SXPP Index) ja Real Estate (SX86P Index) kehitystä kuvaavat futuurit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja 27.7.2015 julkaistusta täydentävästä ohjelmaesitteestä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (BULL tai BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuusSTOXX Europe 600:n toimialaindeksien Healthcare (SXDP Index), Banks (SX7P Index), Oil & Gas (SXEP Index), Technology (SX8P Index), Basic Resources (SXPP Index) ja Real Estate (SX86P Index) kehitystä kuvaavat futuurit
VipukerroinVälillä -3 ja 3. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja BEAR-sertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä5 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:Neljä (4) prosenttia tai0,10 EUR, jos myyntinoteeraus Noteeraukset ovat vähintään 5000 eurolle. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistäLisätietoja indekseistä ja kohde-etuusindeksin arvonkehityksestä ja on saatavissa Eurexin kotisivuilta: http://www.eurexchange.com/sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta https://www.stoxx.com/.Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden
ISIN- koodi
BULL TERV NFFI4000050224STOXX Europe 600 Health CareEU0009658723
BULL PANKIT NFFI4000050232STOXX Europe 600 BanksEU0009658806
BULL ENRG NFFI4000050240STOXX Europe 600 Oil & GasEU0009658780
BULL TEKNO NFFI4000050257STOXX Europe 600 TechnologyEU0009658921
BULL MATER NFFI4000050265STOXX Europe 600 Basic ResourcesEU0009658624
BULL KIINT NFFI4000050273STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BULL TERVX2 NFFI4000050281STOXX Europe 600 Health CareEU0009658723
BULL PANKITX2 NFFI4000050299STOXX Europe 600 BanksEU0009658806
BULL ENRGX2 NFFI4000050307STOXX Europe 600 Oil & GasEU0009658780
BULL TEKNOX2 NFFI4000050315STOXX Europe 600 TechnologyEU0009658921
BULL MATERX2 NFFI4000050323STOXX Europe 600 Basic ResourcesEU0009658624
BULL KIINTX2 NFFI4000050331STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BULL TERVX3 NFFI4000050349STOXX Europe 600 Health CareEU0009658723
BULL PANKITX3 NFFI4000050356STOXX Europe 600 BanksEU0009658806
BULL ENRGX3 NFFI4000050364STOXX Europe 600 Oil & GasEU0009658780
BULL TEKNOX3 NFFI4000050372STOXX Europe 600 TechnologyEU0009658921
BULL MATERX3 NFFI4000050380STOXX Europe 600 Basic ResourcesEU0009658624
BULL KIINTX3 NFFI4000050398STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BEAR TERV NFFI4000050406STOXX Europe 600 Health CareEU0009658723
BEAR PANKIT NFFI4000050414STOXX Europe 600 BanksEU0009658806
BEAR ENRG NFFI4000050422STOXX Europe 600 Oil & GasEU0009658780
BEAR TEKNO NFFI4000050430STOXX Europe 600 TechnologyEU0009658921
BEAR MATER NFFI4000050448STOXX Europe 600 Basic ResourcesEU0009658624
BEAR KIINT NFFI4000050455STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BEAR TERVX2 NFFI4000050463STOXX Europe 600 Health CareEU0009658723
BEAR PANKITX2 NFFI4000050471STOXX Europe 600 BanksEU0009658806
BEAR ENRGX2 NFFI4000050489STOXX Europe 600 Oil & GasEU0009658780
BEAR TEKNOX2 NFFI4000050497STOXX Europe 600 TechnologyEU0009658921
BEAR MATERX2 NFFI4000050505STOXX Europe 600 Basic ResourcesEU0009658624
BEAR KIINTX2 NFFI4000050513STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BEAR TERVX3 NFFI4000050521STOXX Europe 600 Health CareEU0009658723
BEAR PANKITX3 NFFI4000050539STOXX Europe 600 BanksEU0009658806
BEAR ENRGX3 NFFI4000050547STOXX Europe 600 Oil & GasEU0009658780
BEAR TEKNOX3 NFFI4000050554STOXX Europe 600 TechnologyEU0009658921
BEAR MATERX3 NFFI4000050562STOXX Europe 600 Basic ResourcesEU0009658624
BEAR KIINTX3 NFFI4000050570STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtökurssiVipu- kerroinHallinnointi- palkkioRajatasoKorkoperuste-marginaali
BULL TERV NF5 EUR10.99 %Ei sovellu0.50 %
BULL PANKIT NF5 EUR10.99 %Ei sovellu0.50 %
BULL ENRG NF5 EUR10.99 %Ei sovellu0.50 %
BULL TEKNO NF5 EUR10.99 %Ei sovellu0.50 %
BULL MATER NF5 EUR10.99 %Ei sovellu0.50 %
BULL KIINT NF5 EUR10.99 %Ei sovellu0.50 %
BULL TERVX2 NF5 EUR20.99 %50.00 %1.00 %
BULL PANKITX2 NF5 EUR20.99 %50.00 %1.00 %
BULL ENRGX2 NF5 EUR20.99 %50.00 %1.00 %
BULL TEKNOX2 NF5 EUR20.99 %50.00 %1.00 %
BULL MATERX2 NF5 EUR20.99 %50.00 %1.00 %
BULL KIINTX2 NF5 EUR20.99 %50.00 %1.00 %
BULL TERVX3 NF5 EUR30.99 %66.67 %1.50 %
BULL PANKITX3 NF5 EUR30.99 %66.67 %1.50 %
BULL ENRGX3 NF5 EUR30.99 %66.67 %1.50 %
BULL TEKNOX3 NF5 EUR30.99 %66.67 %1.50 %
BULL MATERX3 NF5 EUR30.99 %66.67 %1.50 %
BULL KIINTX3 NF5 EUR30.99 %66.67 %1.50 %
BEAR TERV NF5 EUR-10.99 %200 %0.50 %
BEAR PANKIT NF5 EUR-10.99 %200 %0.50 %
BEAR ENRG NF5 EUR-10.99 %200 %0.50 %
BEAR TEKNO NF5 EUR-10.99 %200 %0.50 %
BEAR MATER NF5 EUR-10.99 %200 %0.50 %
BEAR KIINT NF5 EUR-10.99 %200 %0.50 %
BEAR TERVX2 NF5 EUR-20.99 %150.00 %1.00 %
BEAR PANKITX2 NF5 EUR-20.99 %150.00 %1.00 %
BEAR ENRGX2 NF5 EUR-20.99 %150.00 %1.00 %
BEAR TEKNOX2 NF5 EUR-20.99 %150.00 %1.00 %
BEAR MATERX2 NF5 EUR-20.99 %150.00 %1.00 %
BEAR KIINTX2 NF5 EUR-20.99 %150.00 %1.00 %
BEAR TERVX3 NF5 EUR-30.99 %133.33 %1.50 %
BEAR PANKITX3 NF5 EUR-30.99 %133.33 %1.50 %
BEAR ENRGX3 NF5 EUR-30.99 %133.33 %1.50 %
BEAR TEKNOX3 NF5 EUR-30.99 %133.33 %1.50 %
BEAR MATERX3 NF5 EUR-30.99 %133.33 %1.50 %
BEAR KIINTX3 NF5 EUR-30.99 %133.33 %1.50 %

Helsingissä 14.9.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Samu Purovirta                                             

Lisätietoja: samu.purovirta@nordea.com

http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn