Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 6 uutta sertifikaattisarjaa 16.9.2015 (sarja 2015:2 FI)

15.09.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 6 uutta sertifikaattisarjaa 16.9.2015. Sertifikaattien kohde-etuutena on STOXX Europe 600:n toimialaindeksin Real Estate (SX86P Index) kehitystä kuvaavat futuurit. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja 27.7.2015 julkaistusta täydentävästä ohjelmaesitteestä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (BULL tai BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuusSTOXX Europe 600:n toimialaindeksin Real Estate (SX86P Index) kehitystä kuvaavat futuurit
VipukerroinVälillä -3 ja 3. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen ja BEAR-sertifikaatin osalta kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Ks. tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhintaViimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
VertailulähdeNasdaq OMX Helsinki Oy
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä5 000 000
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:Neljä (4) prosenttia tai0,10 EUR, jos myyntinoteeraus Noteeraukset ovat vähintään 5000 eurolle. Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistäLisätietoja indekseistä ja kohde-etuusindeksin arvonkehityksestä ja on saatavissa Eurexin kotisivuilta: http://www.eurexchange.com/sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuilta https://www.stoxx.com/.Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden
ISIN- koodi
BULL KIINT NFFI4000050273STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BULL KIINTX2 NFFI4000050331STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BULL KIINTX3 NFFI4000050398STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BEAR KIINT NFFI4000050455STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BEAR KIINTX2 NFFI4000050513STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395
BEAR KIINTX3 NFFI4000050570STOXX Europe 600 Real EstateCH0043274395

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtökurssiVipu- kerroinHallinnointi- palkkioRajatasoKorkoperuste-marginaali
BULL KIINT NF5 EUR10.99 %Ei sovellu0.50 %
BULL KIINTX2 NF5 EUR20.99 %50.00 %1.00 %
BULL KIINTX3 NF5 EUR30.99 %66.67 %1.50 %
BEAR KIINT NF5 EUR-10.99 %200 %0.50 %
BEAR KIINTX2 NF5 EUR-20.99 %150.00 %1.00 %
BEAR KIINTX3 NF5 EUR-30.99 %133.33 %1.50 %

Helsingissä 15.9.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Samu Purovirta                                             

Lisätietoja: samu.purovirta@nordea.com

http://www.nordea.fi/Henkilöasiakkaat/Säästöt/Sijoittaminen/Pörssinoteeratut+todistukset+ETN/702284.html?WT.svl=mega-menu_saastot_product_etn