Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 47 uutta turbowarranttisarjaa 18.09.2015 (sarja 2015:19 FI)

17.09.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 47 uutta turbowarranttisarjaa 18.09.2015. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi.Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiTurbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstoturbowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiErääntymispäivänä:Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
ErääntymispäiväAikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen ErääntymispäiväOstoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
VertailuhintaViimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä100 000 – 500 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuiltawww.fortum.com,www.metso.com, www.nesteoil.com,www.nokia.com,www.nokianrenkaat.fi,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com,www.valmet.com,www.wartsila.com,www.yit.com jawww.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuusKohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX5X10400NDS1FI4000165733DAXDE0008469008
TDAX5X11200NDSFI4000165741DAXDE0008469008
TFUM5L 13NDSFI4000165758Fortum OyjFI0009007132
TFUM5X 17NDSFI4000165766Fortum OyjFI0009007132
TFUM5X 18NDSFI4000165774Fortum OyjFI0009007132
TMEO5L 17NDSFI4000165782Metso OyjFI0009007835
TNES5L 18NDSFI4000165790Neste Oil OyjFI0009013296
TNES5L 20NDSFI4000165808Neste Oil OyjFI0009013296
TNES5X 26NDSFI4000165816Neste Oil OyjFI0009013296
TNES5X 28NDSFI4000165824Neste Oil OyjFI0009013296
TNES5X 30NDSFI4000165832Neste Oil OyjFI0009013296
TNOK5L 56NDSFI4000165840Nokia OyjFI0009000681
TNOK5L 57NDSFI4000165857Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 61NDSFI4000165865Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 62NDSFI4000165873Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 63NDSFI4000165881Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 64NDSFI4000165899Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 65NDSFI4000165907Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 66NDSFI4000165915Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 67NDSFI4000165923Nokia OyjFI0009000681
TNOK5X 68NDSFI4000165931Nokia OyjFI0009000681
TNRE5L 20NDSFI4000165949Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE5L 22NDSFI4000165956Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE5X 28NDSFI4000165964Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE5X 30NDSFI4000165972Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TNRE5X 32NDSFI4000165980Nokian Renkaat OyjFI0009005318
TSAM5L 38NDSFI4000165998Sampo OyjFI0009003305
TSAM5L 40NDSFI4000166004Sampo OyjFI0009003305
TSAM5X 48NDSFI4000166012Sampo OyjFI0009003305
TSAM5X 50NDSFI4000166020Sampo OyjFI0009003305
TSTE5L   6NDSFI4000166038Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE5L 65NDSFI4000166046Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE5L   7NDSFI4000166053Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE5X   8NDSFI4000166061Stora Enso OyjFI0009005961
TSTE5X   9NDSFI4000166079Stora Enso OyjFI0009005961
TUPM5L 11NDSFI4000166087UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM5L 12NDSFI4000166095UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM5L 13NDSFI4000166103UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TUPM5X 18NDSFI4000166111UPM-Kymmene OyjFI0009005987
TVAL5L 75NDSFI4000166129Valmet OyjFI4000074984
TVAL5L 85NDSFI4000166137Valmet OyjFI4000074984
TWRT5L 30NDSFI4000166145Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT5L 34NDSFI4000166152Wärtsilä OyjFI0009003727
TWRT5X 42NDSFI4000166160Wärtsilä OyjFI0009003727
TYTY5L 46NDSFI4000166178YIT OyjFI0009800643
TYTY5X   6NDSFI4000166186YIT OyjFI0009800643
TYTY5X 64NDSFI4000166194YIT OyjFI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo
warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
Raja
taso
C/P
*
KerroinLiikkeeseen
laskupäivä
Erääntymis
-päivä
TDAX5X10400NDS11040010400P   1/1502015-09-182015-12-18
TDAX5X11200NDS1120011200P   1/1502015-09-182015-12-18
TFUM5L 13NDS13,0013,00C   1/22015-09-182015-12-18
TFUM5X 17NDS17,0017,00P   1/22015-09-182015-12-18
TFUM5X 18NDS18,0018,00P   1/22015-09-182015-12-18
TMEO5L 17NDS17,0017,00C   1/52015-09-182015-12-18
TNES5L 18NDS18,0018,00C   1/22015-09-182015-12-18
TNES5L 20NDS20,0020,00C   1/22015-09-182015-12-18
TNES5X 26NDS26,0026,00P   1/22015-09-182015-12-18
TNES5X 28NDS28,0028,00P   1/22015-09-182015-12-18
TNES5X 30NDS30,0030,00P   1/22015-09-182015-12-18
TNOK5L 56NDS5,605,60C1      2015-09-182015-12-18
TNOK5L 57NDS5,705,70C1      2015-09-182015-12-18
TNOK5X 61NDS6,106,10P1      2015-09-182015-12-18
TNOK5X 62NDS6,206,20P1      2015-09-182015-12-18
TNOK5X 63NDS6,306,30P1      2015-09-182015-12-18
TNOK5X 64NDS6,406,40P1      2015-09-182015-12-18
TNOK5X 65NDS6,506,50P1      2015-09-182015-12-18
TNOK5X 66NDS6,606,60P1      2015-09-182015-12-18
TNOK5X 67NDS6,706,70P1      2015-09-182015-12-18
TNOK5X 68NDS6,806,80P1      2015-09-182015-12-18
TNRE5L 20NDS20,0020,00C   1/52015-09-182015-12-18
TNRE5L 22NDS22,0022,00C   1/52015-09-182015-12-18
TNRE5X 28NDS28,0028,00P   1/52015-09-182015-12-18
TNRE5X 30NDS30,0030,00P   1/52015-09-182015-12-18
TNRE5X 32NDS32,0032,00P   1/52015-09-182015-12-18
TSAM5L 38NDS38,0038,00C   1/52015-09-182015-12-18
TSAM5L 40NDS40,0040,00C   1/52015-09-182015-12-18
TSAM5X 48NDS48,0048,00P   1/52015-09-182015-12-18
TSAM5X 50NDS50,0050,00P   1/52015-09-182015-12-18
TSTE5L   6NDS6,006,00C1      2015-09-182015-12-18
TSTE5L 65NDS6,506,50C1      2015-09-182015-12-18
TSTE5L   7NDS7,007,00C1      2015-09-182015-12-18
TSTE5X   8NDS8,008,00P1      2015-09-182015-12-18
TSTE5X   9NDS9,009,00P1      2015-09-182015-12-18
TUPM5L 11NDS11,0011,00C1      2015-09-182015-12-18
TUPM5L 12NDS12,0012,00C1      2015-09-182015-12-18
TUPM5L 13NDS13,0013,00C1      2015-09-182015-12-18
TUPM5X 18NDS18,0018,00P1      2015-09-182015-12-18
TVAL5L 75NDS7,507,50C   1/22015-09-182015-12-18
TVAL5L 85NDS8,508,50C   1/22015-09-182015-12-18
TWRT5L 30NDS30,0030,00C   1/52015-09-182015-12-18
TWRT5L 34NDS34,0034,00C   1/52015-09-182015-12-18
TWRT5X 42NDS42,0042,00P   1/52015-09-182015-12-18
TYTY5L 46NDS4,604,60C   1/22015-09-182015-12-18
TYTY5X   6NDS6,006,00P   1/22015-09-182015-12-18
TYTY5X 64NDS6,406,40P   1/22015-09-182015-12-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 17.09.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit