Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 44 uutta warranttisarjaa 7.12.2015 (sarja 2015:15 FI)

04.12.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 44 uutta warranttisarjaa 7.12.2015 . Warranttien kohde- etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12 .6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit . Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi.
Käteissuorituksen määräOstowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake: Nasdaq OMX Helsinki Oy Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta www.fortum.com , www.kone.com , www.metso.com , www.nesteoil.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi , www.sampo.fi , www.storaenso.com , www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com . Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX6M11000NDSFI4000180641DAXDE0008469008
DAX6M11250NDSFI4000180658DAXDE0008469008
DAX6N10750NDSFI4000180666DAXDE0008469008
DAX6N11000NDSFI4000180674DAXDE0008469008
DAX6N11250NDSFI4000180682DAXDE0008469008
DAX6R10750NDSFI4000180690DAXDE0008469008
DAX6F12250NDSFI4000180708DAXDE0008469008
DAX6F12750NDSFI4000180716DAXDE0008469008
FUM6M 13NDSFI4000180724Fortum OyjFI0009007132
FUM6N 13NDSFI4000180732Fortum OyjFI0009007132
FUM6C 15NDSFI4000180740Fortum OyjFI0009007132
KNE6O 36NDSFI4000180757Kone OyjFI0009013403
KNE6O 38NDSFI4000180765Kone OyjFI0009013403
KNE6C 44NDSFI4000180773Kone OyjFI0009013403
MEO6M 22NDSFI4000180781Metso OyjFI0009007835
NES6M 24NDSFI4000180799Neste Oil OyjFI0009013296
NES6M 26NDSFI4000180807Neste Oil OyjFI0009013296
NES6A 32NDSFI4000180815Neste Oil OyjFI0009013296
NES6N 24NDSFI4000180823Neste Oil OyjFI0009013296
NES6N 26NDSFI4000180831Neste Oil OyjFI0009013296
NES6B 32NDSFI4000180849Neste Oil OyjFI0009013296
NES6O 24NDSFI4000180856Neste Oil OyjFI0009013296
NOK6M 66NDSFI4000180864Nokia OyjFI0009000681
NOK6M 68NDSFI4000180872Nokia OyjFI0009000681
NOK6A 82NDSFI4000180880Nokia OyjFI0009000681
NOK6A 84NDSFI4000180898Nokia OyjFI0009000681
NOK6N 68NDSFI4000180906Nokia OyjFI0009000681
NOK6O 68NDSFI4000180914Nokia OyjFI0009000681
NRE6M 35NDSFI4000180922Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6A 425NDSFI4000180930Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6N 35NDSFI4000180948Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6B 425NDSFI4000180955Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6O 325NDSFI4000180963Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE6O 35NDSFI4000180971Nokian Renkaat OyjFI0009005318
SAM6M 44NDSFI4000180989Sampo OyjFI0009003305
SAM6A 52NDSFI4000180997Sampo OyjFI0009003305
SAM6B 52NDSFI4000181003Sampo OyjFI0009003305
SAM6O 44NDSFI4000181011Sampo OyjFI0009003305
STE6O   9NDSFI4000181029Stora Enso OyjFI0009005961
WRT6M 40NDSFI4000181037Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6A 50NDSFI4000181045Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6N 40NDSFI4000181052Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6B 50NDSFI4000181060Wärtsilä OyjFI0009003727
WRT6O 40NDSFI4000181078Wärtsilä OyjFI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX6M11000NDS11 000P   1/1503 000 0002015-12-072016-01-15
DAX6M11250NDS11 250P   1/1503 000 0002015-12-072016-01-15
DAX6N10750NDS10 750P   1/1503 000 0002015-12-072016-02-19
DAX6N11000NDS11 000P   1/1503 000 0002015-12-072016-02-19
DAX6N11250NDS11 250P   1/1503 000 0002015-12-072016-02-19
DAX6R10750NDS10 750P   1/1503 000 0002015-12-072016-06-17
DAX6F12250NDS12 250C   1/1503 000 0002015-12-072016-06-17
DAX6F12750NDS12 750C   1/1503 000 0002015-12-072016-06-17
FUM6M 13NDS13,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-01-15
FUM6N 13NDS13,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-02-19
FUM6C 15NDS15,00C   1/5  1 500 0002015-12-072016-03-18
KNE6O 36NDS36,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-03-18
KNE6O 38NDS38,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-03-18
KNE6C 44NDS44,00C   1/5  1 500 0002015-12-072016-03-18
MEO6M 22NDS22,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-01-15
NES6M 24NDS24,00P   1/5  3 000 0002015-12-072016-01-15
NES6M 26NDS26,00P   1/5  3 000 0002015-12-072016-01-15
NES6A 32NDS32,00C   1/5  3 000 0002015-12-072016-01-15
NES6N 24NDS24,00P   1/5  3 000 0002015-12-072016-02-19
NES6N 26NDS26,00P   1/5  3 000 0002015-12-072016-02-19
NES6B 32NDS32,00C   1/5  3 000 0002015-12-072016-02-19
NES6O 24NDS24,00P   1/5  3 000 0002015-12-072016-03-18
NOK6M 66NDS6,60P   1/5  10 000 0002015-12-072016-01-15
NOK6M 68NDS6,80P   1/5  10 000 0002015-12-072016-01-15
NOK6A 82NDS8,20C   1/5  10 000 0002015-12-072016-01-15
NOK6A 84NDS8,40C   1/5  10 000 0002015-12-072016-01-15
NOK6N 68NDS6,80P   1/5  10 000 0002015-12-072016-02-19
NOK6O 68NDS6,80P   1/5  10 000 0002015-12-072016-03-18
NRE6M 35NDS35,00P   1/5  3 000 0002015-12-072016-01-15
NRE6A 425NDS42,50C   1/5  3 000 0002015-12-072016-01-15
NRE6N 35NDS35,00P   1/5  3 000 0002015-12-072016-02-19
NRE6B 425NDS42,50C   1/5  3 000 0002015-12-072016-02-19
NRE6O 325NDS32,50P   1/5  3 000 0002015-12-072016-03-18
NRE6O 35NDS35,00P   1/5  3 000 0002015-12-072016-03-18
SAM6M 44NDS44,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-01-15
SAM6A 52NDS52,00C   1/5  1 500 0002015-12-072016-01-15
SAM6B 52NDS52,00C   1/5  1 500 0002015-12-072016-02-19
SAM6O 44NDS44,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-03-18
STE6O   9NDS9,00P   1/5  3 000 0002015-12-072016-03-18
WRT6M 40NDS40,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-01-15
WRT6A 50NDS50,00C   1/5  1 500 0002015-12-072016-01-15
WRT6N 40NDS40,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-02-19
WRT6B 50NDS50,00C   1/5  1 500 0002015-12-072016-02-19
WRT6O 40NDS40,00P   1/5  1 500 0002015-12-072016-03-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 4.12.2015

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

www.nordea.fi/warrantit