Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 70 uutta warranttisarjaa 8.5.2015 (sarja 2015:6 FI)

07.05.15 12:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ)laskee warranttiohjelmansa puitteissaliikkeeseen 70 uutta warranttisarjaa 8.5.2015.Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu13.6.2014julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank AB (publ)
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusFortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
LoppukurssiJos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
ErääntymispäiväErääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä1 500 000 – 10 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq OMX Helsinki Oy
MarkkinatakaajaNordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstäLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta,www.fortum.com,www.metso.com,www.nokia.com,www.nokianrenkaat.fi,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com,jawww.deutsche-boerse.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin kaupankäynti-tunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX5S10750NDSFI4000143185DAXDE0008469008
DAX5S11000NDSFI4000143193DAXDE0008469008
DAX5S11250NDSFI4000143201DAXDE0008469008
DAX5S11500NDSFI4000143219DAXDE0008469008
DAX5G12000NDSFI4000143227DAXDE0008469008
DAX5G12250NDSFI4000143235DAXDE0008469008
DAX5G12500NDSFI4000143243DAXDE0008469008
DAX5G12750NDSFI4000143250DAXDE0008469008
DAX5T10000NDSFI4000143268DAXDE0008469008
DAX5T10500NDSFI4000143276DAXDE0008469008
DAX5T11000NDSFI4000143284DAXDE0008469008
DAX5H12000NDSFI4000143292DAXDE0008469008
DAX5H12500NDSFI4000143300DAXDE0008469008
DAX5H13000NDSFI4000143318DAXDE0008469008
NOK5R 52NDSFI4000143326Nokia OyjFI0009000681
NOK5R 54NDSFI4000143334Nokia OyjFI0009000681
NOK5F 62NDSFI4000143342Nokia OyjFI0009000681
NOK5F 64NDSFI4000143359Nokia OyjFI0009000681
NOK5F 66NDSFI4000143367Nokia OyjFI0009000681
NOK5S 52NDSFI4000143375Nokia OyjFI0009000681
NOK5S 54NDSFI4000143383Nokia OyjFI0009000681
NOK5S 56NDSFI4000143391Nokia OyjFI0009000681
NOK5G   6NDSFI4000143409Nokia OyjFI0009000681
NOK5G 62NDSFI4000143417Nokia OyjFI0009000681
NOK5G 64NDSFI4000143425Nokia OyjFI0009000681
NOK5T 52NDSFI4000143433Nokia OyjFI0009000681
NOK5T 54NDSFI4000143441Nokia OyjFI0009000681
NOK5H 62NDSFI4000143458Nokia OyjFI0009000681
NOK5H 64NDSFI4000143466Nokia OyjFI0009000681
NOK5H 66NDSFI4000143474Nokia OyjFI0009000681
NOK5U   5NDSFI4000143482Nokia OyjFI0009000681
NOK5U 53NDSFI4000143490Nokia OyjFI0009000681
NOK5I 62NDSFI4000143508Nokia OyjFI0009000681
NOK5I 64NDSFI4000143516Nokia OyjFI0009000681
NOK5I 66NDSFI4000143524Nokia OyjFI0009000681
NOK5I 68NDSFI4000143532Nokia OyjFI0009000681
NOK5X   5NDSFI4000143540Nokia OyjFI0009000681
NOK5L 64NDSFI4000143557Nokia OyjFI0009000681
NOK6O   5NDSFI4000143565Nokia OyjFI0009000681
NOK6O 54NDSFI4000143573Nokia OyjFI0009000681
NOK6C 65NDSFI4000143581Nokia OyjFI0009000681
NOK6C   7NDSFI4000143599Nokia OyjFI0009000681
NOK6R   5NDSFI4000143607Nokia OyjFI0009000681
NOK6F 65NDSFI4000143615Nokia OyjFI0009000681
NOK6F   7NDSFI4000143623Nokia OyjFI0009000681
NOK6L 65NDSFI4000143631Nokia OyjFI0009000681
NOK7R   5NDSFI4000143649Nokia OyjFI0009000681
NOK7F   7NDSFI4000143656Nokia OyjFI0009000681
NOK7X   5NDSFI4000143664Nokia OyjFI0009000681
NOK7L   7NDSFI4000143672Nokia OyjFI0009000681
FUM5R 17NDSFI4000143680Fortum OyjFI0009007132
FUM5F 19NDSFI4000143698Fortum OyjFI0009007132
FUM5F 21NDSFI4000143706Fortum OyjFI0009007132
FUM5U 17NDSFI4000143714Fortum OyjFI0009007132
FUM5I 19NDSFI4000143722Fortum OyjFI0009007132
FUM5I 21NDSFI4000143730Fortum OyjFI0009007132
MEO5F 28NDSFI4000143748Metso OyjFI0009007835
MEO5I 28NDSFI4000143755Metso OyjFI0009007835
NRE5R 275NDSFI4000143763Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE5U 275NDSFI4000143771Nokian Renkaat OyjFI0009005318
NRE5X 25NDSFI4000143789Nokian Renkaat OyjFI0009005318
SAM5R 42NDSFI4000143797Sampo OyjFI0009003305
SAM5U 42NDSFI4000143805Sampo OyjFI0009003305
SAM5I 45NDSFI4000143813Sampo OyjFI0009003305
STE5U   9NDSFI4000143821Stora Enso OyjFI0009005961
STE5X 85NDSFI4000143839Stora Enso OyjFI0009005961
UPM5F 165NDSFI4000143847UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5F 17NDSFI4000143854UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5I 17NDSFI4000143862UPM-Kymmene OyjFI0009005987
UPM5I 175NDSFI4000143870UPM-Kymmene OyjFI0009005987

TAULUKOT 2

Warrantin
kaupankäynti
-tunnus
Lunas
-tus
hinta
C/P
*
Ker
-roin
Warranttien
kokonais-määrä
Liikkeeseen
-laskupäivä
Erääntymis
-päivä
DAX5S10750NDS10 750P   1/1503 000 0002015-05-082015-07-17
DAX5S11000NDS11 000P   1/1503 000 0002015-05-082015-07-17
DAX5S11250NDS11 250P   1/1503 000 0002015-05-082015-07-17
DAX5S11500NDS11 500P   1/1503 000 0002015-05-082015-07-17
DAX5G12000NDS12 000C   1/1503 000 0002015-05-082015-07-17
DAX5G12250NDS12 250C   1/1503 000 0002015-05-082015-07-17
DAX5G12500NDS12 500C   1/1503 000 0002015-05-082015-07-17
DAX5G12750NDS12 750C   1/1503 000 0002015-05-082015-07-17
DAX5T10000NDS10 000P   1/1503 000 0002015-05-082015-08-21
DAX5T10500NDS10 500P   1/1503 000 0002015-05-082015-08-21
DAX5T11000NDS11 000P   1/1503 000 0002015-05-082015-08-21
DAX5H12000NDS12 000C   1/1503 000 0002015-05-082015-08-21
DAX5H12500NDS12 500C   1/1503 000 0002015-05-082015-08-21
DAX5H13000NDS13 000C   1/1503 000 0002015-05-082015-08-21
NOK5R 52NDS5,20P   1/5  10 000 0002015-05-082015-06-18
NOK5R 54NDS5,40P   1/5  10 000 0002015-05-082015-06-18
NOK5F 62NDS6,20C   1/5  10 000 0002015-05-082015-06-18
NOK5F 64NDS6,40C   1/5  10 000 0002015-05-082015-06-18
NOK5F 66NDS6,60C   1/5  10 000 0002015-05-082015-06-18
NOK5S 52NDS5,20P   1/5  10 000 0002015-05-082015-07-17
NOK5S 54NDS5,40P   1/5  10 000 0002015-05-082015-07-17
NOK5S 56NDS5,60P   1/5  10 000 0002015-05-082015-07-17
NOK5G   6NDS6,00C   1/5  10 000 0002015-05-082015-07-17
NOK5G 62NDS6,20C   1/5  10 000 0002015-05-082015-07-17
NOK5G 64NDS6,40C   1/5  10 000 0002015-05-082015-07-17
NOK5T 52NDS5,20P   1/5  10 000 0002015-05-082015-08-21
NOK5T 54NDS5,40P   1/5  10 000 0002015-05-082015-08-21
NOK5H 62NDS6,20C   1/5  10 000 0002015-05-082015-08-21
NOK5H 64NDS6,40C   1/5  10 000 0002015-05-082015-08-21
NOK5H 66NDS6,60C   1/5  10 000 0002015-05-082015-08-21
NOK5U   5NDS5,00P   1/5  10 000 0002015-05-082015-09-18
NOK5U 53NDS5,30P   1/5  10 000 0002015-05-082015-09-18
NOK5I 62NDS6,20C   1/5  10 000 0002015-05-082015-09-18
NOK5I 64NDS6,40C   1/5  10 000 0002015-05-082015-09-18
NOK5I 66NDS6,60C   1/5  10 000 0002015-05-082015-09-18
NOK5I 68NDS6,80C   1/5  10 000 0002015-05-082015-09-18
NOK5X   5NDS5,00P   1/5  10 000 0002015-05-082015-12-18
NOK5L 64NDS6,40C   1/5  10 000 0002015-05-082015-12-18
NOK6O   5NDS5,00P   1/5  10 000 0002015-05-082016-03-18
NOK6O 54NDS5,40P   1/5  10 000 0002015-05-082016-03-18
NOK6C 65NDS6,50C   1/5  10 000 0002015-05-082016-03-18
NOK6C   7NDS7,00C   1/5  10 000 0002015-05-082016-03-18
NOK6R   5NDS5,00P   1/5  10 000 0002015-05-082016-06-17
NOK6F 65NDS6,50C   1/5  10 000 0002015-05-082016-06-17
NOK6F   7NDS7,00C   1/5  10 000 0002015-05-082016-06-17
NOK6L 65NDS6,50C   1/5  10 000 0002015-05-082016-12-16
NOK7R   5NDS5,00P   1/5  10 000 0002015-05-082017-06-16
NOK7F   7NDS7,00C   1/5  10 000 0002015-05-082017-06-16
NOK7X   5NDS5,00P   1/5  10 000 0002015-05-082017-12-15
NOK7L   7NDS7,00C   1/5  10 000 0002015-05-082017-12-15
FUM5R 17NDS17,00P   1/5  1 500 0002015-05-082015-06-18
FUM5F 19NDS19,00C   1/5  1 500 0002015-05-082015-06-18
FUM5F 21NDS21,00C   1/5  1 500 0002015-05-082015-06-18
FUM5U 17NDS17,00P   1/5  1 500 0002015-05-082015-09-18
FUM5I 19NDS19,00C   1/5  1 500 0002015-05-082015-09-18
FUM5I 21NDS21,00C   1/5  1 500 0002015-05-082015-09-18
MEO5F 28NDS28,00C   1/5  1 500 0002015-05-082015-06-18
MEO5I 28NDS28,00C   1/5  1 500 0002015-05-082015-09-18
NRE5R 275NDS27,50P   1/5  3 000 0002015-05-082015-06-18
NRE5U 275NDS27,50P   1/5  3 000 0002015-05-082015-09-18
NRE5X 25NDS25,00P   1/5  3 000 0002015-05-082015-12-18
SAM5R 42NDS42,00P   1/5  1 500 0002015-05-082015-06-18
SAM5U 42NDS42,00P   1/5  1 500 0002015-05-082015-09-18
SAM5I 45NDS45,00C   1/5  1 500 0002015-05-082015-09-18
STE5U   9NDS9,00P   1/5  3 000 0002015-05-082015-09-18
STE5X 85NDS8,50P   1/5  3 000 0002015-05-082015-12-18
UPM5F 165NDS16,50C   1/5  3 000 0002015-05-082015-06-18
UPM5F 17NDS17,00C   1/5  3 000 0002015-05-082015-06-18
UPM5I 17NDS17,00C   1/5  3 000 0002015-05-082015-09-18
UPM5I 175NDS17,50C   1/5  3 000 0002015-05-082015-09-18

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 7.5.2015

NORDEA BANK AB (publ)

 

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://warrantit.nordeamarkets.com